Zasebne lekarne: Ali bomo še imeli možnost izbire?

Avtor: Suzana Levanič, mag.farm.

Vse se je začelo že z Zakonom o lekarniški dejavnosti iz leta 1992, kmalu po osamosvojitvi Slovenije, ki je ob javnih lekarnah omogočil tudi zasebno izvajanje lekarniške službe. Takrat so občine in njihovi vodilni prepoznali dodano vrednost odprtja zasebnih lekarn s koncesijo.

S posamezniki – strokovnjaki magistri farmacije, ki so v lekarništvo želeli vnesti novosti, osebno noto ter so bili pripravljeni vložiti tudi lastna finančna sredstva in odgovornost – so začeli graditi novi boljši lekarniški sistem. In res so tako z roko v roki poskrbeli za zdravo konkurenčnost in vzdržnost v lekarništvu, sistem pa je zaradi narave delovanja in poslanstva ostal visokoreguliran. Zadržali so zavedanje, da odnosi pacienta in lekarnarja močno presegajo komercialne vidike; to je ostalo še naprej osnovno gonilo in okvir delovanja lekarništva. 

»Zasebniki so v lekarništvo želeli vnesti novosti, osebno noto ter so bili pripravljeni vložiti tudi lastna finančna sredstva in odgovornost.« 

Naša Lekarna Zupančičeva jama v Ljubljani je 1994 kot ena prvih zasebnih lekarn v novoustanovljeni državi svoja vrata odprla davnega 18. januarja leta. Že 25 let slovi po svoji predanosti pacientom in svojim strankam. Slovi po svoji iniciativi, strasti in odgovornosti, ki jo prinese le osebna izpostavljenost. 25 let pa ni malo ne v življenju posameznika ne v poslovnem svetu, še posebej pa ne v okoljih, kot je naša ljuba Slovenija, kjer se družba ne more in ne more odločiti, kateri poti in načinu funkcioniranja naj sledi; s tem ogroža obstoj in stabilnost poslovanja podjetij pa tudi zdravstvenega sistema.

Lekarna z dušo 

Ob nespornem strokovnem delu se trudimo dodati nekaj več, biti »lekarna z dušo«. Vse bolj namreč pogrešamo ljudi z dušo/s čustveno inteligenco in storitve, ki se opravljajo na tak način. Individualna obravnava pacienta, ki jo opravi farmacevt, ki večino svojih strank in njihovih težav tudi podrobneje pozna in si ga stranka osebno izbere, je zato naša vsakdanjost. Naše stranke so prepoznale energijo in empatijo, ki jo skrbno izbrani zaposleni širijo pri svojem delu. Ti so visokostrokovno podkovani, ob tem pa tudi razumejo svoje delo kot poslanstvo in ne le kot vir zaslužka in preživetja ter skupaj s koncesionarjem ustvarjajo zgodbo na dolgi rok. 

»Prepričana sem, da je to pravi recept za zagotovljen uspeh na dolgi rok. V tujini se to ceni.« 

To so družinska podjetja s tradicijo, ki so se dokazala kot kakovostna, visokostorilnostna in za sistem najcenejša, saj so tu prisotni še veliki lastni vložki, denarni in nematerialni. Gonilo razvoja in napredka so: kakovost, zaupanje in zvestoba pa tudi navdušenje zanamcev. 

Zasebni interes, odgovornost in v našem primeru tudi strah pred izgubo koncesije, izgubo službe, prihodnosti, izgubo rezultatov dela tudi več vpletenih generacij je največja varovalka za predano kakovostno, strokovno in pošteno delo. 

Vse to in tudi vse novosti ves čas prenašamo tudi v svoje delo, prenašamo pa jih tudi na študente farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike, ki pridobivajo svoje prve prave delovne izkušnje v okviru našega delovanja kot učnega zavoda. V teh letih smo sodelovali pri strokovnem izobraževanju in osebnostnem oblikovanju 45 mladih farmacevtov. 

Razvoj lekarništva v zadnjih letih 

 Pred 5 leti sem ob 20. obletnici naše lekarne govorila o lekarništvu kot svetli izjemi v takratnem stanju zdravstva. Opozarjali pa smo na neustrezno financiranje in nevarnosti uhajanja zdravstvenega denarja zunaj zdravstvenega sistema, o prepotrebni avtonomiji – vlogi farmacevtske stroke tudi pri vodenju lekarniškega sistema in seveda o nedorečeni urejenosti koncesijskega dela lekarništva zaradi načina podeljevanja koncesij ter polagali upe na pričakovano sistemsko zakonsko ureditev področja.

Danes imamo novi lekarniški zakon ZLD 1, ki je sicer natančneje opredelil marsikatero nedorečenost. Vzpostavil je natančnejšo regulacijo javne službe, ki naj je prej ne bi bilo, opredelil pojem lekarniške mreže, gravitacijskega območja lekarne. Žal pa je z nekaterimi določbami ustvaril tudi potencialne pogoje za izničenje vsega napredka, ustvarjenega v lekarniškem sistemu Slovenije v zadnjih 26 letih. 

Prihodnost zasebnega lekarništva 

Problem se bo dotaknil prav vsake zasebne lekarne v Sloveniji in uporabnikov. Za odprtje nove koncesijske lekarne ali ponovno podelitev koncesije že delujoči lekarni je namreč postavljen ključni pogoj, to je nepripravljenost posameznega javnega zavoda po prednostnem odprtju njihove lekarne v posameznem okolju. S tem obstaja realna možnost vrnitve v monopolni sistem velikih javnih zavodov, iz katerega smo komaj ušli. 

»Grozi destabilizacija sistema, saj je javni zavod postavljen v situacijo ključnega odločevalca.« 

S tem se negira nedvomno pozitivni pomen in vloga izvajanja javne lekarniške službe na zdajšnji »nemonopolni način«. Koncesijske lekarne skupaj z lekarnami javnih zavodov namreč predstavljamo lekarniško mrežo, ki nudi dolgoročno zaščito državljanov in zagotavlja strokovno, cenovno pa tudi siceršnjo možnost izbire lekarniških storitev za vse državljane. Res, da je konkurenčnost zaradi visoke regulacije zelo omejena, a še vedno smo koncesionarji najkakovostnejša samoregulacija tega lekarniškega sistema in tudi ogledalo javnih zavodov. Tako funkcionira širša skupnosti EU, katere del smo. 

»Žal pa dejanja nekaterih javnih lekarniških zavodov oz. njihovih vodilnih ne delujejo vedno po tem načelu in v tej smeri.«

 Stvari gredo celo tako daleč, da smo ponekod zasebniki/koncesionarji, ki naj bi bili le profitno naravnani, po svojem delovanju bistveno bliže osnovnemu poslanstvu javne lekarniške službe, ki je javna neprofitna zdravstvena storitvena dejavnost, v kateri so ključni in najpomembnejši farmacevtska stroka in njeni zaposleni ter odnos do naših strank, ne pa tržni delež in dobiček. To je dobro za sistem in predvsem za vse nas, ki smo slej ko prej potencialni pacienti in uporabniki zdravstva. 

»Moje mnenje tudi danes ostaja enako – zdajšnja nemonopolno organizirana javna lekarniška služba je ustrezno regulirana, visokokakovostna, strokovno varna, brez čakalnih dob … in jo je kot takšno nujno treba ohraniti.« 

Upamo, da bodo požrtvovalnost, predanost, strokovnost, inovativnost in skrb za finančno vzdržnost lekarne, kar pripomore tudi k stabilnosti celotnega zdravstvenega sistema, in predvsem naša trajnostna naravnanost zadostno zagotovilo za nadaljevanje začrtane poti, in to ne glede na obstoječe zakonske nesmisle. Za nas je stranka naš kralj, zadovoljna stranka pa naša največja nagrada. Strokovnost, etika in morala, pozitivna energija in empatija do naših strank pa so ključni način za izvajanje našega poslanstva.

Sorodne vsebine: 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj