Zaskrbljujoče: pri petini triletnikov povišana vsebnosti svinca v krvi

Avtor: R. M. Z.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), območni enoti Ravne na Koroškem, so v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini tudi letos izvedli preskušanje vsebnosti svinca v krvi otrok, rezultati pa so zaskrbčjujoči, saj je bila povišana vsebnost svinca ugotovljena pri petini otrok. 

Na odvzem vzorcev krvi so povabili tri leta stare otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica. 

V letošnjem letu je bilo vabilo poslano 108 otrokom, odzvalo se je 90 otrok, kar pomeni 83,3% odziv.  Kri so otrokom odvzeli iz prsta na roki med 23. majem in 27. julijem v laboratorijih zdravstvenih postaj Črna na Koroškem oziroma Mežica, laboratorijske analize pa so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 
Zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne, je pojasnila: »Če se lahko tudi v letu 2017 pohvalimo z dobrim odzivom na odvzem krvi, pa smo lahko bistveno manj zadovoljni z rezultati. Pri 18 otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 µg/l ali več, kar pomeni 20% vseh testiranih otrok. Po lanskem najnižjem ugotovljenem deležu otrok z visokimi vsebnostmi svinca, je letošnji najvišji po letu 2008«.
Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol so pokazali nekoliko višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dekletih. Matej Ivartnik, vodja Programa, je dodal: »Letos presenečajo predvsem visoke vsebnosti svinca v krvi pri dekletih, ki so precej višje od dolgoletnega povprečja. Razlogov za to ne poznamo, v splošnem pa višje vrednosti lahko vsaj deloma razložimo s zelo sušnim mesecem majem. Velika večina vzorcev je bila namreč odvzeta konec meseca maja in v začetku junija, rezultati pa kažejo predvsem izpostavljenost v zadnjem mesecu pred odvzemom in letošnji maj je imel bistveno manj padavin, kot v preteklih letih, ko smo izvajali odvzeme vzorcev krvi. V sušnem obdobju pa se prah, ki je eden pomembnejših virov izpostavljenosti, bolj intenzivno raznaša.« 

Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2017 so bile od 23 do 338 µg/l. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 72,5 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 59,9 µg/l, mediana pa 55,0 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) je imelo omenjenih 18 (20%) otrok, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 38 vključenih otrok (42,2 %). Izmerjene vrednosti so bile višje kot v predhodnih letih  (2014, 2015 in 2016), delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi celo najvišji po letu 2008.

V analizo je bilo vključenih 53 rezultatov testiranja krvi deklic in 37 rezultatov testiranja krvi fantov. Srednje vrednosti za vsebnost svinca v krvi so bile pri deklicah višje: povprečna vrednost svinca v krvi (deklice – 80,9µg/l, fantje – 60,4µg/l), mediana (dekleta – 59,0 µg/l, fantje – 49,0µg/l,) in geometrična sredina (dekleta – 64,8µg/l, fantje – 53,5µg/l,). Primerjava, glede na občino bivanja, kaže v letu 2017 nekoliko višje povprečne vrednosti (izračunane aritmetična sredina, geometrična sredina in mediana) za otroke iz občine Črna na Koroškem.


Foto: Bigstock
Vir: NIJZ

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj