Deklice in dečki, cepite se pravočasno proti HPV, ženske – odzovite se vabilu DP ZORA

Zadnji teden v januarju smo obeležili evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu, ki je letos poteka že 18 – tič zapored. Da bo Slovenija ena prvih evropskih držav, kjer prebivalci ne bodo več umirali za raki, ki jih povzročajo okužbe s HPV, je potrebno doseči 90 % precepljenost proti HPV in ohraniti vsaj 70 % udeležbo žensk v programu ZORA. V Sloveniji imamo organizirani državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu - program ZORA že od leta 2003.

Cepljenje proti HPV
Brezplačno cepljenje proti HPV od leta 2022 tudi za dečke. To velja tudi za vsa dekleta rojena 1998 ali kasneje, ki še niso bila cepljena. Foto: Bigstock

Ime državnega programa ZORA sestavljajo črke iz imena programa – Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb materničnega vratu. Nosilec programa je Onkološki inštitut Ljubljana. Namen programa ZORA je zmanjšati obolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji. Cilj programa je doseči, da bo več kot 70 % žensk v starosti 20 – 64 let enkrat na tri leta opravilo ginekološki pregled z odvzemom brisa materničnega vratu za citološki pregled. Izbrani osebni ginekologi s pregledom zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo prisotne predrakave ali celo že rakave celice na materničnem vratu, ko je s preprostimi ambulantnimi tesom  možno raka odkriti in napotiti bolnico v proces diagnostike in zdravljenja. V 20 letih delovanja se je v Sloveniji po podatkih Registra ZORA presejalnega pregleda za raka materničnega vratu udeležilo 740.000 žensk, pravočasno je bilo odkritih in zdravljenih 33.500 žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu, od tega jih je bilo 92 % odkritih na presejalnih pregledih ZORA. Pri udeleženkah programa ZORA se v povprečju odkrije raka materničnega vratu devet let prej kot pri ženskah, ki se preventivnih pregledov pri izbranem ginekologu ne udeležujejo; v 20 letih je bilo s pomočjo programa ZORA odkritih 2.664 primerov tega raka.

v Sloveniji se letno odkrije in zdravi okrog 1.500 predrakavih sprememb visoke stopnje, za rakom materničnega vratu zboli med 100 in 120 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre

Stadiji ob diagnozi so zaradi pravočasnega odkrivanja nižji, preživetje in kakovost življenja pa pomembno boljša. Nekoč drugi najpogostejši rak pri ženskah danes v Sloveniji zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v programu ZORA postaja redek rak. V zadnjih letih se v Sloveniji letno odkrije in zdravi okrog 1.500 predrakavih sprememb visoke stopnje, za rakom materničnega vratu zboli le še med 100 in 120 slovenskih žensk, 40 jih zaradi tega raka umre.

Najmanj pregledanih žensk med 55. in 64 letom, vse manj tudi med 20. in 29. letom

Pregledanost ciljne populacije je odstotni delež žensk v starosti 20 – 64 let, ki so v treh letih, kolikor je priporočeni interval med presejalnimi pregledi, opravile vsaj en pregled brisa materničnega vratu. Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Priporočena ciljna vrednost je vsaj 70 %. Triletna pregledanost žensk v programu ZORA je bila v zadnjem obdobju (2020–2023) 74,4 %. Če preračunamo pregledanost na pet let, kot je presejalni interval pogosto v tujini, je pri nas ta stopnja okrog 86 % in je med najvišjimi v Evropi. Tako visoke pregledanosti zagotovo ne bi bilo mogoče doseči brez prizadevanja številnih ginekologov in medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu žensk. Triletna pregledanost ne dosega ciljne vrednosti v starostni skupini žensk od 55 do 64 let. V zadnjih letih se zmanjšuje pregledanost pri mlajših ženskah med 20. in 29. letom, vendar zaenkrat še presega ciljno vrednost 70 %. Razveseljivo je, da se v zadnjih letih povečuje pregledanost pri ženskah starih 50 let in več in da prvič presega ciljno vrednost v vseh devetih zdravstvenih regijah in starostni skupini 50 do 54 let.

Nekoč drugi najpogostejši rak pri ženskah danes v Sloveniji postaja redek rak

Naklonjenost žensk programu

Pot ženske skozi program ZORA: Odzivnost žensk na program in posledična pregledanost populacije sta v tesni povezavi z ozaveščenostjo žensk, njihovo naklonjenostjo programu ter dostopnostjo storitev. Ženskam so informacije o programu ZORA in raku materničnega vratu dostopne na spletni strani Državnega programa (DP) ZORA ter v informativnem materialu, ki ga prejmejo na dom skupaj z vabilom na presejalni pregled. Informativni material programa ZORA je ženskam dostopen tudi v zdravstvenih domovih in nekaterih lekarnah ter na spletnih straneh programa ZORA. Po uvedbi DP ZORA se je incidenca raka materničnega vratu (RMV) več kot prepolovila. Za njim letno zboli v zadnjih letih okoli 100 žensk. V zadnjih letih v Sloveniji zaradi velikega zaupanja žensk v progam ZORA, ki se odraža v visoki udeležbi žensk na preventivnih pregledih pri izbranih osebnih ginekologih in kakovostnega dela vseh izvajalcev programa, letno odkrijemo in zdravimo okrog 1.500 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje in s tem učinkovito preprečujemo raka materničnega vratu.

Program ZORA
Po uvedbi DP ZORA se je incidenca raka materničnega vratu (RMV) več kot prepolovila. Foto: Bigstock

Presejalne preglede žensk opravljajo izbrani osebni ginekologi na primarni zdravstveni ravni. Ženska lahko pride na presejalni pregled sama; če tega ne stori, jo vsake tri leta povabi njen ginekolog. Če Register ZORA pri določeni ženski tudi v četrtem letu ne zabeleži izvida brisa materničnega vratu, ji pošlje vabilo koordinacijski center ZORA z Onkološkega inštituta Ljubljana. Na ginekološkem pregledu ginekolog ženski odvzame bris materničnega vratu. Pošlje ga v citološki laboratorij, ki oceni ali so celice materničnega vratu v brisu normalne ali patološko spremenjene. Izvid brisa laboratorij sporoči ginekologu. Negativen bris vsebuje samo normalne celične elemente, brez neoplastičnih sprememb, ali pa ne – neoplastične (reaktivne) spremembe, ki so benigne narave in lahko nastanejo iz različnih vzrokov (pri vnetjih, vstavljenem materničnem vložku, po obsevanjih in kot posledica drugih nespecifičnih povzročiteljev).

Program ZORA je vključen v številne slovenske in mednarodne projekte ter raziskovalne skupine na področju presejanja in odprave raka materničnega vratu. Konec leta 2022 so izšla prenovljena Priporočila Sveta EU glede presejanja za raka, ki posegajo tudi na področje preventive raka materničnega vratu. V Sloveniji se bomo v naslednjih letih organizirano pripravili na spremembe, medtem pa sodelujemo tudi pri prenovi Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka materničnega vratu, ki jih vodi IARC-WHO.

Večina žensk ima negativen izvid presejalnega brisa materničnega vratu (okoli 95 %), le pri majhnem deležu žensk je izvid patološki (okoli 5 %). Če je izvid patološki, ginekolog žensko povabi na kontrolni pregled ali dodatno kolposkopsko in histopatološko diagnostiko ter po potrebi tudi na zdravljenje, v skladu s Smernicami za obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu in Smernicami za obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji. Patološki brisi se glede na ukrepanje delijo v dve skupini:

–  tisto, kjer je smiselno še počakati in bris ponovno pregledati čez pol leta (saj lahko spremembe tudi same izginejo), 

– skupino, kjer je potreben takojšnji diagnostični poseg za histološko obravnavo. Diagnostiko (biopsija materničnega vratu ali abrazija kanala materničnega vratu). Hude spremembe, ki narekujejo takojšnjo histološko diagnostiko, so zelo redke. Od vseh žensk, ki se udeležijo presejalnega pregled, jih ima manj kot 1 % tak izvid, da potrebujejo takojšnjo histološko diagnostiko. V skladu s strokovnimi smernicami ginekolog pri ženskah s patološkimi spremembami nizke stopnje ali po zdravljenju predrakavih sprememb (pri točno določenih indikacijah) opravi tudi triažni test HPV. Negativen rezultat triažnega testa pomeni manjše tveganje za razvoj raka materničnega vratu.

Preventiva proti HPV tudi za dečke

Ne gre spregledati pomena cepljenja proti HPV. Stroka: na Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana, strokovnjaki iz NIJZ skupaj z Ministrstvom za zdravje, Zavodom za šolstvo in Sekcijo za šolsko, študentsko in adolescentno medicino ter Sekcijo za primarno pediatrijo skupaj pozivajo starše k odločitvi za cepljenje otrok proti HPV, saj je cepljenje varno in učinkovito preprečuje okužbe s HPV ter rake, ki se lahko posledično razvijejo zaradi HPV okužb.

Breme HPV je veliko tudi pri moških: Prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., ginekologinja z UKC Ljubljana je izpostavila, da je okužba s HPV ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb, ki lahko povzroči različne vrste rakov in drugih bolezni tako pri ženskah kot pri moških: »Okužbo s HPV največkrat povezujemo z rakom materničnega vratu. Breme bolezni zaradi HPV pa je veliko tudi pri moških, kjer HPV povzroča raka zadnjika, penisa, raka ustnega dela žrela in genitalne bradavice. Vključitev moških v cepljenje proti HPV dodatno pospeši celostno zmanjševanje bolezni zaradi HPV.«

Uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV tudi za dečke (v šolskem letu 2021/22) je bil velik korak k zaščiti slovenskih dečkov pred boleznimi, ki jih povzroča HPV okužba ter vzpostavitvi kolektivne imunosti. Tako v Sloveniji kot v vseh drugih evropskih državah se cepljenje po nacionalnem programu izvaja v starosti okrog 12 let, saj je cepljenje najbolj učinkovito, če se cepimo pred prvo okužbo. Ker je pri mlajših imunski odziv na cepljenje boljši, do dopolnjenega 15.leta zadostujeta že dva odmerka cepiva. V tem šolskem letu 2023/24 se je odprla možnost cepljenja na novo tudi dijakom v 1. in v 3.letniku srednje šole, ki se lahko v okviru preventivnega pregleda ali posebej brezplačno cepijo proti HPV. Brezplačno se lahko seveda že ves čas cepijo vsa dekleta rojena 1998 ali kasneje, ki še niso bila cepljena. Strokovnjaki tako skupaj pozivajo starše, da s pravočasno odločitvijo za cepljenje njihovih otrok v mladosti, poskrbijo za njihovo zdravje v odrasli dobi.

Cepljenje je najboljša zaščita pred okužbami s HPV in boleznimi, ki jih te okužbe povzročajo

»V Sloveniji je na voljo 9-valentno cepivo proti HPV, ki je izjemno varno in učinkovito. Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo po cepljenju, so največkrat blagi in prehodni. Zaščita po cepljenju traja vsaj deset let in je najverjetneje dolgotrajna. V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi zamudnice in zamudniki: dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in dečki, ki so obiskovali 6. razred v šolskem letu 2021/22 in še niso bili cepljeni. Cepljenje proti HPV je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV oz. pred prvimi spolnimi stiki…..,«je poudarila Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja iz NIJZ.

Stopnja pregledanosti žensk na pet let je pri nas okrog 86 % in je med največjimi v Evropi

Ohraniti zaupanje v program ZORA in vzpodbujati cepljenje proti HPV

Predsednica, doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja, poziva lokalne skupnosti k aktivaciji. Za odpravo  raka materničnega vratu je izjemno pomembno proaktivno delovanje in sodelovanje vseh v lokalni skupnosti, tako zdravstvenega doma in drugih zdravstvenih in javnozdravstvenih ustanov, osnovnih in srednjih šol, občin, nevladnih organizacij, drugih lokalnih ustanov in organizacij ter posameznikov – kajti le tako se bo med prebivalci razširilo znanje tako o raku materničnega vratu, kot o tem, kaj lahko storimo, da ne zbolimo, poudarja doc. dr. Ivanuš in dodaja, da se bo le tako med prebivalci ustvarilo in ohranilo zaupanje, ki je ključ do visoke udeležbe žensk v programu ZORA in visoke precepljenosti proti HPV.

Cepljenje HPV
Cepljenje je varno in učinkovito preprečuje okužbe s HPV ter rake, ki se lahko posledično razvijejo zaradi HPV okužb. Foto: Bigstock

V registru ZORA zajeti vsi izvidi brisov

Register ZORA je eden redkih registrov v Evropi, ki pokriva celo državo in registrira prav vse izvide materničnega vratu. V registru se skladno z evropskimi priporočili in slovensko zakonodajo zbirajo podatki o vseh izvidih brisov materničnega vratu in triažnih testih HPV iz vseh slovenskih laboratorijev, ne glede na to, ali so bili odvzeti pri presejanju ali pri diagnostičnih postopkih, pa tudi izvidi histopatoloških preiskav. Le z rednim spremljanjem in nadzorom kakovosti presejalnega programa lahko zagotovimo, da presejalni program ciljni populaciji zagotavlja kakovostno zdravstveno oskrbo. Če program ni kakovosten, lahko tveganja (zaradi prekomerne diagnostike in zdravljenja nenevarnih sprememb ali nezadostne prepoznave in ukrepanja pri spregledanih patoloških spremembah) prekašajo koristi programa. Zavedati se namreč moramo, da so v program vključene predvsem zdrave ženske in je od kakovosti programa odvisno, ali bomo med njimi pravilno prepoznali tako bolne (in jih pravočasno zdravili) kot zdrave (in jih ne bomo po nepotrebnem obremenjevali z dodatnimi pregledi ali celo zdravljenjem).

Do podatkov o raku materničnega vratu (in drugih rakov) v Sloveniji in tujini lahko dostopate preko spletnega portala Registra raka RS – portal SLORA, www.slora.si, https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/s-cepljenjem-deklic-in-deckov-proti-hpv-je-slovenija-na-poti-k-eliminaciji-rakov-ki-jih-povzrocajo-okuzbe-s-hpv

Vir:

DP ZORA, gradivo za medije, Onkološki inštitut Ljubljana, januar 2024

Sporočilo za javnost ABC o HPV, Onkološki inštitut Ljubljana, september 2023