Pediatrične medicinske sestre pogosto čustveno izčrpane

Poročilo Evropskega združenja za kardiologijo kaže, da je polovica medicinskih sester, ki skrbijo za hudo kronično bolne otroke, izgorelih in razmišljajo o spremembi službe.

Če je delovno okolje pozitivno za medicinske sestre, so otroci deležni boljše in varnejše oskrbe. Foto: Bigstock

Otroci s srčnimi okvarami se že zgodaj soočajo s situacijami, ki bi morale biti prihranjene prav vsakemu otroku. Bolečine, slaba kakovost življenja, tvegani posegi in negotovost glede bodočnosti predstavljajo veliko breme tudi za njihove starše in skrbnike, vključno z medicinskimi sestrami.

Raziskava med medicinskimi sestrami, ki skrbijo za otroke z okvarami srca, je pokazala, da jih je je več kot polovica čustveno izčrpanih. Analiza, ki bo predstavljena na kongresu ESC 2020, je tudi ugotovila, da je dobro delovno okolje povezano z manj izgorelosti. “Dobro počutje medicinskih sester je ključno za zagotavljanje najboljših rezultatov za paciente,” je povedala avtorica študije dr. Annamaria Bagnasco iz Univerze Genova. “Če imajo oddelki slabo vodstvo in razdrobljene ekipe, v katerih ni možnosti za razvoj medicinskih sester, je možnosti za izgorelost še več.”

Stopnja izgorelosti pri pediatriji večja

Prejšnje raziskave so pokazale, da je stopnja izgorelosti pri pediatriji večja kot pri drugih področjih in da je izgorelost povezana z varnostjo otrok – pacientov. Potrebne so strategije za zmanjšanje čustvenih obremenitev. V analizo so zajeli podatke iz študije RN4CAST. 2205 (od 2769 povabljenih) pediatričnih medicinskih sester iz različnih italijanskih bolnišnic je med septembrom 2017 in januarjem 2018 izpolnila spletno anketo. 85 jih je delalo na kardioloških oddelkih in v enotah za intenzivno terapijo. Vprašalnik je vključeval delovno obremenitev, usposobljenost in veščine, delovno okolje in čustveno izčrpanost.

Analizirali delovno okolje in obremenitve

Delovna obremenitev se je nanašala na to, za koliko bolnikov je skrbela posamezna medicinska sestra (razmerje med medicinsko sestro in pacientom). Sklop spretnosti in veščin je vključeval tako stopnjo izobrazbe medicinskih sester, ki delajo v eni enoti, kot število medicinskih sester, ki nudijo podporo v vsaki izmeni. Delovno okolje je bilo izmerjeno z lestvico praktičnega okolja indeksa zdravstvene nege (PES-NWI), ki zajema vprašanja, kot so: kakšnega vodjo imajo, kako je z možnostmi napredovanja, ali so vključene v sodelovanje pri odločitvah, kakšno je sodelovanje med njimi in zdravniki.

Več kot polovica medicinskih sester čustveno izčrpanih

Čustveno izčrpanost so merili s standardiziranim vprašalnikom Maslach Burnout Inventory ki meri občutke pri delu. Osredotočili so se na odzive 85 medicinskih sester iz petih različnih bolnišnic, ki so delale v kardioloških oddelkih ter oddelkih intenzivne nege. Z njimi so raziskovalci opravili tudi individualne intervjuje. Več kot polovica (58 odstotkov) jih je bila čustveno izčrpana. Glavni vzroki za to so bili povezani z delovnimi razmerami, vključno z odgovornostjo za veliko število bolnikov in zapletenostjo skrbi za bolne otroke. “Najpomembnejša ugotovitev je, da je 30 odstotkov medicinskih sester, s katerimi smo se pogovarjali, želele iti delati v drugo bolnišnica ali celo spremeniti svojo kariero,” pravi Bagnasco.

Pozitivno delovno okolje vodi v boljšo oskrbo bolnih otrok

Nato so raziskovalci analizirali razmerje med čustveno izčrpanostjo in delovnim okoljem. Izboljšanje okolja na delovnem mestu je bilo povezano z 81-odstotnim padcem čustvene izčrpanosti. “Naša raziskava kaže, da medicinske sestre cenijo dobro vodstvo, ki jim omogoča sodelovanje pri odločanju ter jih spodbuja za karierni razvoj in timsko delo,” je povedala Bagnasco. Poudarila je, da morajo otroške medicinske sestre sodelovati z otroki in njihovimi družinami, ki se pogosto počutijo zaskrbljene in prestrašene: “Vzpostavitev zaupanja vrednega odnosa je bistvenega pomena, toda izgorele medicinske sestre nimajo moči,da bi se lahko čustveno obnašale. Če je delovno okolje pozitivno za medicinske sestre, so otroci deležni boljše in varnejše oskrbe.”

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj