Z vadbo nad bolečine v gležnju

Avtor: Gabrijela Tarle, dipl. fizioterapevtka

Bolečine v gležnju lahko nastanejo zaradi različnih vzrokov. Najpogostejši je zvin pri opravljanju vsakodnevnih opravil ali športu. Ko bolečina po zvinu popusti, lahko začnete izvajanje vaj. S pravilno izbiro vaj in z rednim izvajanjem lahko zakrčene in napete mišice sprostimo brez napora in bolečin, z vajami za moč pa jih okrepimo.

Da bi vaje izvajali varno in z njimi dosegli čim boljše rezultate, upoštevajte spodnja navodila:

  • Vaje izvajajte redno, in sicer večkrat dnevno.
  • Pravilna izvedba vaj je pomembnejša od števila ponovitev.
  • Začnite z manjšim številom ponovitev, nato pa število ponovitev počasi povečujte.
  • Gibu ali vaji, ki vam dela največ težav, posvetite posebno pozornost.
  • Gibi naj bodo tekoči, izvajajte jih s hitrostjo, ki vam je prijetna.
  • Končni položaj vaje zadržite nekaj sekund.
  • Dihajte sproščeno in med vajami ne zadržujte diha.

Če vam določen položaj ali vaja povzroča bolečine, takoj prenehajte izvajanje vaje.

Sklop vaj za gleženj je namenjen izboljšanju gibljivosti in krepitvi mišic gležnja. Ko boste te uspešno usvojili, lahko začnete izvajanje dodatnih vaj za gibljivost in krepitev gležnja, ki jih najdete na spletnem naslovu www.perskindol.si.

GOSENICA

Usedite se na tla in pokrčite noge. S krčenjem in z iztegovanjem prstov na nogi pomikajte nogo naprej in nazaj kot »gosenica«. Z vmesnimi kratkimi premori vajo ponovite 3-krat z vsakim stopalom.

RAZLIČNI POLOŽAJI STOPAL

Usedite se na tla in iztegnite obe nogi. Kolena si lahko podložite z brisačo ali majhno blazino. Stopala in prste na nogah potegnite proti sebi, potisnite stran od sebe, navznoter in nato navzven. V vsakem položaju jih zadržite 5–10 sekund. Z vmesnim kratkim nekajsekundnim premorom vse položaje ponovite 3-krat.

DVIG NA PRSTE

V stoječem položaju se dvignite na prste, to za trenutek zadržite in se spustite na pete. Vajo ponovite 10-krat. Če se vam zdi vaja pretežka, jo lahko izvajate sede ali brez obremenitve v ležečem položaju. Če se vam zdi prelahka, jo lahko izvajate tako, da se izmenično dvigujete na prste in pete.

Diplomirana fizioterapevtka Gabrijela Tarle svetuje, da pri bolečinah v gležnju izvajate tudi vaje za koleno. Te lahko najdete na spletni strani www.perskindol.si, na kateri boste našli tudi sklope vaj za križ, vrat, kolke in kolena, ramena in ramenski obroč, komolce in zapestje. Da bo vadba še prijetnejša, je diplomirana fizioterapevtka za vas pripravila sklope vaj v obliki videovodene vadbe.

V prihodnji številki Revije za moje zdravje bomo za vas pripravili sklop vaj za komolec in zapestje.

Vse vaje niso primerne za vsakogar, zato se o pravilni izbiri posvetujte z zdravnikom ali s fizioterapevtom.


Foto: Matic Kremžar

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Perskindol Cool gel«
1. Organizator nagradne igre
Organizatorja Facebook nagradne igre »Perskindol Cool gel« sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju Ewopharma).
Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija. 
Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Perskindol Cool gel«, ki poteka na Facebook strani izvajalca. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani izvajalca nagradne igre http://www.revijazamojezdravje.si. 
Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.  
2. Potek in pogoji sodelovanja
 
Nagradna igra poteka od 11. oktobra 2017 od 13.30 ure do vključno 18. oktobra 2017 do 23.30 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revije za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bodo trije posamezniki izžrebani in nagrajeni. Vsak od nagrajencev bo prejel Perskindol Cool gel 100 ml. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro.  
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.  
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre http://www.revijazamojezdravje.si.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). 
 
Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna. 
Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago. 
 
Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.  
Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.  

3. Žrebanje in prevzem nagrad
V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 18. oktobra 2017 do 23.30 ure. Trije nagrajenci bodo določena z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 19. oktobra 2017 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovala potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre. 
Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek vseh treh nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade. 
V kolikor se kateri od treh nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli. 
Navodila in prevzem nagrade bosta izžrebanca urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Ewopharma. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).  
Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.  
4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov
Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam. 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  
Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.  
Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre. 
Ljubljana, 11. oktober 2017

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj