Ambiciozen, vendar realističen! Nov EU načrt za boj proti raku

Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je spregovorila o boju proti raku in „evropskem načrtu za boj proti raku“ kot eni prednostnih nalog Evropske komisije.

Vsi oboleli za rakom morajo imeti temeljno pravico do optimalnega zdravljenja, enak dostop do zdravil in novih inovativnih oblik zdravljenja ter do udeležbe v kliničnih preskušanjih. Foto: Bigstock

Priprave za načrt so se začele na svetovni dan boja proti raku 4. februarja v navzočnosti predsednice Ursule von der Leyen in podpredsednika Margaritisa Schinasa.

Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je spregovorila o novem evropskem načrtu za boj proti raku.

Zakaj je potreben nov načrt?

Vsakih 9 sekund odkrijejo nov primer raka. To je drugi najpogostejši vzrok smrti za boleznimi srca in ožilja. Ima pogubne posledice za naše zdravje, zdravstvene sisteme in gospodarstva.

Napovedi pa so še slabše; po predvidevanjih naj bi se število primerov raka do leta 2035 podvojilo. To moramo preprečiti.

Kaj je novega?

Z združenimi močmi bomo imeli več možnosti za dosego sprememb. Cilj ambicioznega, vendar realističnega evropskega načrta za boj proti raku je izkoristiti našo skupno moč.

Osredotočili se bomo na več pomembnih področij. Prvič, evropski načrt za boj proti raku mora ubrati holističen pristop, ki upošteva zdravje v vseh politikah. Raka ni mogoče obravnavati le v laboratoriju ali pri zdravniku. Obravnavati ga je treba tudi v šolah, na delovnem mestu, v politikah javnega zdravja in z izbiro zdravega načina življenja. Potrebno je sodelovanje in odločno ukrepanje na različnih področjih, kot so zaposlovanje, okolje, kmetijstvo, trženje, izobraževanje in obdavčevanje. Ukrepati moramo odločno.

Osredotočanje na preventivo

Osredotočiti se moramo na preprečevanje kot najboljšo rešitev. Skoraj 40 % rakavih obolenj je preprečljivih. To je strašljivo, vendar obstaja tudi razlog za upanje. Nujno je ukrepati odločno. Okrepiti moramo spodbujanje zdravega načina življenja ter ustvarjanje bolj zdravega okolja, zlasti za naše otroke. Prav tako si moramo še naprej prizadevati, da bi bil izbor zdravega življenja enostaven in cenovno dostopen. Zagotovila bom na primer, da bo nova strategija za izboljšanje načina proizvodnje in porabe hrane (strategija od vil do vilic), ki jo bom predstavila kot del evropskega zelenega dogovora, odražala prizadevanja za preprečevanje raka.

Presejanje in zgodnje odkrivanje rešuje življenja

Nacionalni presejalni programi za raka materničnega vratu, raka dojke in kolorektalnega raka, ki jih izvajajo nekatere države članice, so privedli do boljših rezultatov na področju preživetja. Nesprejemljivo je, da se ti rezultati med državami EU tako močno razlikujejo.

Vsi oboleli za rakom morajo imeti temeljno pravico do optimalnega zdravljenja, enak dostop do zdravil in novih inovativnih oblik zdravljenja ter do udeležbe v kliničnih preskušanjih. Države članice, farmacevtska industrija, bolniki, izvajalci zdravstvenega varstva in zagovorniki bolnikov imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju enakega dostopa do ustreznega zdravljenja za vse.

Pomemben del strategij je tudi paliativa

Osredotočiti se moramo tudi na osebo in ne le na bolezen. Zagotoviti moramo kakovost življenja preživelih in obolelim, preživelim, njihovim družinam in oskrbovalcem nuditi potrebno podporo. Prav tako moramo preprečiti vsakršno stigmatizacijo ali diskriminacijo, ki bi lahko povečala njihovo trpljenje.

Paliativna oskrba je pogosto neznanka pri zdravljenju obolelih za rakom. Na tem področju so neenakosti pri dostopu zelo izrazite. Tudi to je treba obravnavati.

Poleg tega bomo oblikovali evropski prostor za zdravstvene podatke, ki bo spodbujal izmenjavo zdravstvenih podatkov ter podpiral raziskave novih preventivnih strategij, zdravljenja in rezultatov. Čim boljši izkoristek potenciala e-zdravja lahko ravno tako pripomore k zmanjšanju neenakosti.

Poleg čim boljše uporabe sedanjega znanja bomo še naprej preučevali, česar še ne vemo. Načrt bo tesno povezan z raziskovalno misijo za raka v prihodnjem programu Obzorje Evropa. ([email protected])

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj