Gibanje in manj zmožni: Vpliv športa na zdravje in zadovoljstvo

Avtor: Matic Ivanovski, dr. med., specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine

Zadovoljstvo v življenju je odvisno od več dejavnikov. Za večino ljudi je najpomembnejši dejavnik zdravje, ki ga lahko opredelimo kot telesno, duševno in družbeno blagostanje. Odraz zdravja je zmožnost dejavnosti in sodelovanja v različnih družbenih okvirih (družini, poklicu) ter v različnih okoljih (doma, v šoli, na delovnem mestu).

invalidi

Posledice manj zmožnosti za delo

Manjzmožnost je stabilno zdravstveno stanje, ki omejuje dejavnosti in sodelovanje v različnih okoljih. Manjzmožnost za delo imenujemo invalidnost. Vzroki za manjzmožnost so prirojene telesne napake, posledice bolezni ali poškodb. Kljub stabilnemu zdravstvenemu stanju so manjzmožni v večji nevarnosti za razvoj kroničnih bolezni. Vzrok za to sta spremenjeni telesna zgradba in funkcija. Z zmanjšano telesno aktivnostjo in s spremenjeno zmožnostjo udejstvovanja v športnih aktivnostih se poveča tudi verjetnost pojava debelosti, sladkorne bolezni in težav s srčno-žilnim sistemom.  

Ugoden vpliv športa

Organizirano športno udejstvovanje manjzmožnih se je začelo že v 19. stoletju v Nemčiji, kjer so začeli v športno dejavnost vključevati slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Ob koncu 2. svetovne vojne je z velikim številom vojnih invalidov prišlo do nadaljnjega razvoja športa invalidov in tudi organiziranih tekmovanj. Mednarodni paraolimpijski komite je bil ustanovljen  leta 1989. Šport ima tudi pri manjzmožnih veliko pozitivnih vplivov na zdravje. Omogoča hitrejšo rehabilitacijo in resocializacijo, izboljša samopodobo in tako omogoča lažje spoprijemanje z drugačnostjo. Stabilizira čustvovanje in zmanjšuje pojavnost depresije in anksioznosti. Z redno telesno aktivnostjo se zmanjša verjetnost pojava kroničnih bolezenskih stanj. Raziskave potrjujejo pozitiven vpliv športa objektivno, glede na epidemiološke podatke, in tudi subjektivno, po ocenah športno aktivnih manjzmožnih.

Ob udejstvovanju v športu je treba biti pozoren na bolezenska stanja, ki so pogosteje prisotna pri manjzmožnih (bolečine, motnje ravnotežja in koordinacije, spremenjen mišični tonus, manjša mišična moč, omejen obseg gibov, epilepsija, avtonomna disrefleksija, depresija, padci). Kljub omejujočim dejavnikom je organizirana športna vadba manjzmožnih varna in zdrava ter zmanjšuje verjetnost bolezni pozneje v življenju. 

Začeti je treba zgodaj

Telesna aktivnost in udejstvovanje v športnih aktivnostih najučinkoviteje pozitivno vplivata na zdravje, če sta del načina življenja. Doseči to je lažje pri mlajših, a nikoli ni prepozno. Velik pomen pri spreminjanju načina življenja in vključevanju manjzmožnih v športne aktivnosti ima medsebojna podpora športnikov in strokovno vodenje ter podpora ustrezno usposobljenih vaditeljev, ki znajo telesno aktivnost prilagoditi sposobnosti vadečega.

Vključite se v društva in klube

V prilagojeno, varno in v zdravo telesno aktivnost se zainteresirani lahko vključijo v mreži športnih društev in klubov, ki jo je vzpostavila Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite v okviru projekta Change your Mindset – Sport4Everyone, ki je del Evropskega programa Erasmus+. Seznam organizacij je na voljo na spletni strani https://si.sport4everyone.eu/.

 

Literatura
Marinček, Č., Jecelj, L., Groleger, K. Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in
zdravja: MKF-OM: različica za otroke in mladostnike. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (MZ RS): Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS), Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR),
2008.
Sahlin, K. B., Lexell, J. Impact of Organized Sports on Activity, Participation, and Quality of Life in People
With Neurologic Disabilities. PM&R. 2015 Oct; 7 (10): 1081–8.
Yazicioglu, K., Yavuz, F., Goktepe, A. S., Tan, A. K. Influence of adapted sports on quality of life and life
satisfaction in sport participants and non-sport participants with physical disabilities. Disability and
Health Journal. 2012 Oct; 5 (4): 249–53.
Hutzter, Y., Bar – Eli, M. Psychological benefits of sports for disabled people: A review. Scandinavian
Journal of Medicine & Science in Sports. 1993; 3 (4): 217–228.
Fagher, K., Lexell, J. Sports-related injuries in athletes with disabilities: Injuries in athletes with
disabilities. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2014 Oct; 24 (5): e320–31.
Struyf, P. A., van Heugten, C. M., Hitters, M. W., Smeets, R. J. The Prevalence of Osteoarthritis of the Intact Hip
and Knee Among Traumatic Leg Amputees. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2009
Mar; 90 (3): 440–6.


Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj