Lekarne ob vir denarja za usposabljanje in investicije?

Avtor: D. M.

Del presežka Koroških lekarn bo namenjen občinskemu proračunu, Lekarniška zbornica Slovenije temu odločno nasprotuje.

Ob zadnjih informacijah glede nameravanega odvzema presežka lekarnam v občini Slovenska Bistrica in sklepu Koroških županov, ki nameravajo del presežka Koroških lekarn vložiti v občinske proračune, v Lekarniški zbornici opozarjajo, da gre za način odtekanja zdravstvenega denarja na občinske proračune, pri katerem se izgubi sledljivost namena uporabe. Za lekarne to pomeni odvzem edinega finančnega vira za strokovna usposabljanja in investicije, brez katerih ni razvoja dejavnosti. Pri tem gre predvsem za zagotavljanje sodobnih in kvalitetnih storitev za paciente, za kar je potrebna sodobna IT podpora, brez katere lekarne v času uvajanja e-recepta, on-line naročilnic, potreb po zagotavljanju informacijske varnosti pri ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki in podobno, ne morejo optimalno delovati. 

Upravni odbor Lekarniška zbornica Slovenije je junija 2010 sprejel sklep, da ostro nasprotuje odtekanju sredstev iz lekarniške dejavnosti v občinske proračune. Prav tako se je o tem jasno izreklo Ministrstvo za zdravje, ki je v pojasnilu glede nekaterih tovrstnih primerov podalo naslednje mnenje: »Zakon o zavodih namreč v nadaljevanju v 2. drugem odstavku 48. člena določa,  da sme presežek prihodkov nad odhodki zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti. Menimo, da je namen določbe, da se presežki, ki jih ustvari javni zavod z gospodarskim poslovanjem, povrnejo nazaj v dejavnost.«

V Sloveniji se vse pogosteje dogaja, da se občine odločajo za spremembe ustanovnih aktov javnih lekarniških zavodov na način,  da presežkov, ki jih javni zavod ustvari v posameznem letu, ne namenijo za vlaganje v razvoj lekarniške dejavnosti, temveč jih preko občinskih proračunov prerazporejajo na najrazličnejša področja delovanja občin, kar ni v skladu z zakonodajo.

V Lekarniški zbornici pričakujejo, da bodo občine ustanoviteljice upoštevale veljavno zakonodajo in pravni red RS ter tako svojim občanom omogočile uživanje najsodobnejših lekarniških storitev na visokem strokovnem nivoju.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj