NIJZ zmanjšal število redno zaposlenih

Avtor: D. M.

V sredo, 3. decembra, je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NJIZ) potekala 1. izredna seja Sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na kateri so svetniki obravnavali tudi nekatere medijske očitke o domnevnih nepravilnostih na NIJZ.

Direktor NIJZ prim. dr. Ivan Eržen je na seji podrobno predstavil podatke glede zaposlovanja v letošnjem letu, ki kažejo, da se je na NIJZ število zaposlenih za polni delovni čas, ki se financirajo iz javnih sredstev, zmanjšalo za 2,11 odstotka vseh zaposlenih na javnih sredstvih, medtem ko so ostale zaposlitve v letu 2014 zaposlitve za določen čas (nadomeščanje sodelavk na porodniškem dopustu, zaposlitev pripravnikov in specializantov, ki jih financira ZZZS, ter zaposlitve na različnih domačih in evropskih projektih). Direktor je predstavil tudi razloge za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, ki se sklepajo samo v okviru različnih projektov, pri katerih so namenska sredstva za to vnaprej zagotovljena. Pogodbe se sklepajo le z zunanjimi sodelavci in partnerji s specifičnimi znanji in izkušnjami, kot npr. v Programu Svit s kolonoskopisti, histopatologi, gastroenterologi, na področju preventivne srčno-žilnih bolezni z odgovornimi za regijsko koordinacijo, z izvajalci različnih delavnic za spremembo življenjskega sloga in izobraževanje v okviru referenčnih ambulant itd. Na seji sveta zavoda je direktor pojasnil tudi način določanja različnih dodatkov, ki zaposlenim na NIJZ pripadajo skladno s kolektivnimi pogodbami, s področno zakonodajo in notranjimi akti. Dodatki za nadurno delo, pripravljenost in povečan obseg dela znašajo skupaj le 2,55 odstotka celotne mase plač na NIJZ.

Na seji sveta NIJZ so se svetniki seznanili s pojasnili direktorja glede navedb o nekaterih domnevnih nepravilnosti pri poslovanju zavoda in podali pobudo, da Ministrstvo za zdravje RS pozove pristojne inšpekcijske službe, da preverijo pravilnost sklenjenih pogodb o zaposlitvah in izplačanih dodatkih za leti 2013 in 2014. Hkrati so direktorju NIJZ naložili, da pri določanju nadur in povečanega obsega dela ravna v duhu dobrega gospodarja, pri čemer naj upošteva tudi obremenjenost svojih sodelavcev.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj