Nova doba v zdravljenju multiple skleroze

Avtor: S. V. Š.

Dimetil fumarat tudi za slovenske bolnike z multiplo sklerozo.

Multipla skleroza je najpogostejše nevrološko obolenje med mlajšimi odraslimi. Diagnoza se največkrat postavi med 20 in 40 letom starosti. Je degenerativna bolezen živčevja, pri katerem propadajo mielinske ovojnice živcev (demielinizacija). Zaradi te poškodbe se informacije preko živcev ne prenašajo in tako prihaja do okvar, ki se  se najpogosteje kažejo v okvari vida, okvari sluha, izgubi ravnotežja, utrujenosti, težavah kognitivnega mišljenja, inkontinenci (težavah z zadrževanjem in odvajanjem vode) in druge. V Sloveniji živi okoli 3.500 oseb z multiplo sklerozo. Za boleznijo pogosteje obolevajo ženske kot moški. Razmerje med številom obolelih žensk in moških je 2:1. Vzroka za pojav multiple skleroze ne poznamo, vemo da bolezen ni dedna, verjetno pa na njen nastanek vplivajo spremenjen dedni zapis in dejavniki iz okolja.

Oris zdravil za zdravljenje bolezni

Zdravila za multiplo sklerozo še ne poznamo. Poznamo pa številna ti imunomodulatorna zdravila s katerimi lahko vplivamo na bolezenski proces in s tem napredovanje bolezni, zaradi česar se izboljšata kakovost življenja in zmožnost za delo, poleg tega to odpira možnost za ustvarjanje družine. To je še posebej pomembno, saj za multiplo sklerozo zbolevajo predvsem mladi ljudje, ki so na začetku delovne in siceršnje življenske poti. Osnovni cilj zdravljenja je, da je bolnik brez zagonov bolezni in znakov, ki bi kazali na napredovanje bolezni. Za prvi veliki mejnik v zdravljenju štejemo leto 1995, ko je v Sloveniji postal dostopen prvi interferon β. Od takrat je obravnava multiple skleroze popolnoma drugačna. Od leta 2007 je na voljo prvo biološko zdravilo natalizumab. Maja 2012 smo v Sloveniji dobili prvo oralno zdravilo zazdravljenje multiple skleroze. Temu sta se v drugi polovici leta 2014 pridružili še dve peroralni zdravili – teriflunomid in dimetilfumarat. Z zdravilom dimetilfumarat se v svetu v rekordno kratkem času zdravi že več kot 100.000 bolnikov.

Zdravilo dimetil fumarat  – tecfidera –  je zdravilo prvega reda

Dimetilfumarat  je peroralno zdravilo za zdravljenje recidivno – remitentne oblike multiple skleroze, ki je najbolj pogosta oblika multiple skleroze. Zdravilo je zaenkrat odobreno v ZDA, Evropski skupnosti, Kanadi, Avstraliji in Švici. V obsežnem programu kliničnih študij in po prihodu zdravila na trg (najprej v ZDA marca 2013) je zdravilo prejemalo že več kot 100.000 bolnikov po svetu.1

Zdravilo dimetil fumarat dokazano zmanjšuje pogostost zagonov multiple skleroze, napredovanje invalidnosti in število možganskih lezij, pri tem pa ima ugoden varnostni profil  in dobro prenosljivost pri različnih skupinah bolnikov z RRMS.2 V kliničnih študijah so bili najpogostejši neželeni dogodki, povezani z zdravilom, vročinsko oblivanje in gastrointestinalni dogodki. Med drugimi neželenimi učinki so opažali še znižanje povprečnega števila limfocitov v prvem letu zdravljenja, ki pa se je nato ustalilo.

Raziskava ENDORSE3,4

Znani so petletni rezultati podaljšanja študij faze 3 (z nazivom ENDORSE), ki potrjujejo prepričljivo in stabilno učinkovitost zdravila dimetilfumarat (tecfidera) pri številnih različnih skupinah ljudi z recidivno-remitentno multiplo sklerozo (RRMS).

Raziskava ENDORSE je namenjena vrednotenju dolgoročne varnosti in učinkovitosti zdravila dimetil fumarat (240 mg, v dveh oziroma treh odmerkih na dan). Bolniki, ki so zdravilo najprej do dve leti prejemali v eni od ključnih študij faze 3 (v študiji DEFINE oziroma CONFIRM), so nadaljevali zdravljenje z enakim odmerkom v študiji ENDORSE. Bolnike, ki so prej v študijah DEFINE in CONFIRM prejemali placebo ali glatiramer acetat (20 mg s subkutano injekcijo enkrat na dan, samo v študiji CONFIRM), so v razmerju 1:1 randomizirali tako, da so nato prejemali zdravilo dvakrat oziroma trikrat na dan.

Pri vseh skupinah bolnikov, ki so v študiji ENDORSE prejemali zdravilo dimetil fumarat, vključno z nekaterimi bolniki, ki so se zdravili skupno sedem let in pol, je bil varnostni profil zdravila podoben, pri čemer niso opazili nobenega novega varnostnega signala ali poslabšanja že ugotovljenih varnostnih signalov. Dodatne analize podatkov tistih bolnikov, ki so jim na novo odkrili multiplo sklerozo (MS) ob začetku obeh osnovnih študij DEFINE in CONFIRM, kažejo, da ima zdravilo dimetil fumarat velik dolgoročen vpliv na pogostost zagonov, napredovanje invalidnosti in znake multiple skleroze, ki jih je mogoče videti pri MR slikanju.

TECFIDERA še naprej zagotavlja bolnikom učinkovito peroralno zdravljenje multiple skleroze, kar podpira vedno večje število podatkov, ki potrjujejo prednosti zdravljenja in ugoden varnostni profil zdravila,” je povedal Alfred Sandrock, dr. med., dr. sc., višji podpredsednik skupine in direktor medicinskih oddelkov v družbi Biogen Idec. “Ti novi podatki iz študije ENDORSE dodatno osvetljujejo pozitiven vpliv uporabe zdravila TECFIDERA zgodaj v poteku multiple skleroze ter za dolgoročno zdravljenje te kronične bolezni.”

Klinična učinkovitost in znaki bolezni na MR posnetkih v študiji ENDORSE3,5

Po petih letih zdravljenja vmesni rezultati kažejo, da se je pri bolnikih, ki so še naprej prejemali zdravilo dimetil fumarat dvakrat na dan, ohranila klinična učinkovitost pri ciljih opazovanja za oceno vpliva na zagone in napredovanje invalidnosti s podobnimi vrednostmi, kot so jih opažali po dveh letih v študijah DEFINE in CONFIRM. Pri teh bolnikih je v petih letih tudi pogostost možganskih lezij ostala majhna.

Klinična učinkovitost pri bolnikih z novo odkrito boleznijo6

V petletnem obdobju opazovanja je pri novo odkritih bolnikih, ki so jemali zdravilo dimetil fumarat dvakrat na dan, prišlo do trajnega zmanjšanja pogostosti zagonov (po oceni letne pogostosti zagonov in deleža bolnikov z zagoni), do zmanjšanega napredovanja invalidnosti (po oceni EDSS po 24 tednih) in do zmanjšanja števila možganskih lezij.

Kot kažejo rezultati študije ENDORSE, zdravilo TECFIDERA prinaša podobne izide pri številnih različnih skupinah bolnikov z recidivno-remitentno multiplo sklerozo, vključno s tistimi, ki so jim bolezen šele odkrili, kar poudarja uporabnost zdravila pri različnih bolnikih, ki jih srečujemo v praksi“, je povedal Ralf Gold, dr.med., profesor in predsednik katedre za nevrologijo v bolnišnici St. Josef univerze Ruhr v Bochumu v Nemčiji. “Dolgoročna učinkovitost zdravila TECFIDERA pri zmanjševanju vrednosti poglavitnih meril aktivnosti bolezni in ugoden varnostni profil dodatno podpirata dejstvo, da to zdravilo lahko za ljudi, ki živijo z multiplo sklerozo, predstavlja pomembno možnost zdravljenja.”

Vpliv zdravila dimetil fumarat na stanje brez znakov aktivnosti bolezni (NEDA)7

Z drugo analizo podatkov iz študije ENDORSE so ocenjevali dolgoročen vpliv zdravila dimetil fumarat na novo merilo: stanje “brez znakov aktivnosti bolezni” s kratico NEDA (No Evidence of Disease Activity) v petih letih. Bolnike so ocenjevali enkrat letno, v stanju NEDA pa so bili, če niso imeli zagonov, če ni prišlo do napredovanja invalidnosti, če niso imeli nobene lezije, vidne po okrepitvi z gadolinijem, in nobene nove ali povečane hiperintenzivne T2 lezije.

Rezultati v petletnem obdobju kažejo, da je delež bolnikov, ki so dosegli stanje NEDA pri ocenjevanju enkrat letno,ostajal enak pri bolnikih, ki so nadaljevali zdravljenje z zdravilom dimetil fumarat, povečal pa se je pri bolnikih, ki so prešli s placeba na zdravljenje z zdravilom dimetil fumarat dvakrat na dan v študiji ENDORSE.

Varnost zdravila v študiji ENDORSE4

Varnostni profil zdravila dimetil fumarat, ki so ga opažali v študiji ENDORSE, je ustrezal ugodnim lastnostim zdravila, o katerih so poročali iz študij DEFINE in CONFIRM. Pri bolnikih, ki so nadaljevali ali začeli zdravljenje z omenjenim zdravilom ni prišlo do povečanja skupnega tveganja za resne okužbe (med katere sodijo tudi oportunistične okužbe) ali za maligne bolezni. Prav tako v nobeni študijski skupini ni prišlo do povečanja skupnega tveganja za ledvično disfunkcijo, s sečili povezane dogodke oziroma jetrne neželene dogodke, pa tudi povprečno število levkocitov oziroma limfocitov je ostalo stabilno. 

(povzeto po sporočilu za javnost BI)

  • REFERENCE: 

1. Data on file: Biogen Idec sporočila za javnost, 3. september 2014. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Tecfidera, avgust 2014. 3. Gold R et al. poster ACTRIMS-ECTRIMS; Boston, ZDA: 10.-13. September 2014, P110. 4. Pozzilli C et al. poster ACTRIMS-ECTRIMS; Boston, ZDA: 10.-13. September 2014, P066. 5. Arnold DL et al. poster ACTRIMS-ECTRIMS; Boston, ZDA: 10.-13. September 2014, P059. 6. Gold R et al. poster ACTRIMS-ECTRIMS; Boston, ZDA: 10.-13. September 2014, P064. 7. Giovannoni G et al. Free comunication  ACTRIMS-ECTRIMS; Boston, ZDA: 10.-13. September 2014, FC3.5.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj