Odprte meje za zdravstvo: bodite potrpežljivi in natančni

Avtor: Sanjin Švajger

Zaradi dolgih čakalnih vrst ali cenejših storitev, v katere javnost verjame, je zdravljenje v tujini med Slovenci vedno bolj priljubljeno. Evropska direktiva namreč omogoča pacientu, da se na podlagi napotnice svojega zdravnika lahko zdravi ali gre na pregled k zdravniku držav članic EU. 

Zavarovanci imajo prav tako pravico do zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini, če so v Sloveniji izčrpane vse možnosti zdravljenja ali če je v Sloveniji presežena dopustna čakalna doba.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaznavajo očitno rast izdatkov za vračanje stroškov za zdravljenje v tujini. Leta 2010 so povrnili 2,8 milijona evrov, pet let pozneje pa je številka presegla 5 milijonov letno. Najpogosteje so pacienti odhajali v tujino na preiskavo EMG, operacije na ožilju ter po specialistične storitve pri okulistu in ortopedu.

Slovenski bolniki največkrat odhajajo na zdravljenje v Nemčijo in Avstrijo, kažejo podatki ZZZS, na katerem so v letu 2014 obravnavali 649 vlog. Odobrili so jih 465, kar je 5,68 odstotka več kot leta 2013. Največkrat so slovenski zavarovanci v tujino odšli zaradi pregledov oz. zdravljenja na področjih srčne kirurgije, epilepsije in transplantacije pljuč. Kot pravijo na zavodu, so stroški občutno narasli tudi na račun izpada tujega kirurga v slovenskem programu otroške srčne kirurgije, saj je vsak primer srčne operacije otroka v tujini bistveno dražji kot pri nas – že na račun izjemno dragega prevoza majhnega bolnika v tujino.

Poleg naštetega je ZZZS leta 2014 prejel tudi 1.250 vlog za povračilo stroškov specialističnega in bolnišničnega zdravljenja, nabave medicinskih pripomočkov in zdravil v tujini. Največ vlog, kar 67 odstotkov vseh, se je nanašalo na zdravljenje na Hrvaškem, 15 odstotkov na zdravljenje v Avstriji, 13 odstotkov pa na zdravljenje v Italiji. V veliki večini so povrnitev stroškov odobrili.

Najprej plačate sami, o vrnitvi odločajo pozneje

Sicer pa je pred zdravljenjem v tujini dobro vedeti, da boste storitev v vsakem primeru morali plačati sami; stroški vam bodo povrnjeni, če bodo vlogo odobrili na ZZZS, in sicer naknadno. Na zavod po zdravljenju podate vlogo za povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja v tujini, vloge pa se razlikujejo glede na to, zakaj ste morali na zdravljenje v tujino. Če je vloga odobrena, zavarovana oseba dobi povrnjene stroške v višini povprečne cene zdravstvenih storitev v Sloveniji. Zavarovanec ni upravičen do potnih stroškov in stroškov nastanitve. Če je cena storitve v Sloveniji višja, se za povračilo upošteva znesek, kot je storitev stala v drugi državi članici. ZZZS povrne zavarovani osebi del stroškov, ki ji pripadajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, razliko do polne vrednosti pa povrne zavarovalnica, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Navajamo primer, kaj mora vsebovati vloga za povrnitev stroškov, če ste v tujini opravljali ortodontske storitve, tj.:

→ Izvirnik napotnice izbranega osebnega zobozdravnika ali napotnega zdravnika (priporočljivo ortodonta) v Sloveniji, ki mora biti izdana pred uveljavitvijo storitve.

Če ste že bili obravnavani pri izvajalcu v Sloveniji in želite nadaljevati zdravljenje v državi EU, EGP ali Švici, od izbranega ortodonta zahtevajte izvirnik napotnice, ortodont pa zadrži kopijo napotnice. Vlogi priložite tudi dokumentacijo o dozdajšnjem zdravljenju v Sloveniji.

Ustrezna dokumentacija o opravljeni zdravstveni storitvi (priporočljivo je, da izvid specialista iz tujine vsebuje:

• diagnozo s klasifikacijo po Anglu s podatkom, ali gre za dentoalveolarno ali skeletno ortodontsko nepravilnost;

• opredeljeno težavnostno stopnjo ortodontske nepravilnosti z okluzalnim indeksom (npr. indeks IOTN in indeks PAR) ter zapis morfoloških nepravilnosti in funkcionalnih nepravilnosti;

• načrt zdravljenja (iz katerega bo razvidna metoda zdravljenja …);

• razpoložljiva rentgenska dokumentacija;

• povzetek poteka zdravljenja;

• trajanje zdravljenja).

 Izvirnik specificiranega računa o opravljeni zdravstveni storitvi v drugi državi članici EU z dokazilom o njegovem plačilu.

Podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže stroške.

V tujino na lastne stroške

Poleg napotenih pacientov v tujino pa se za zdravljenje čez mejo odločajo številni samoplačniki. Za to se odločajo pacienti, ki bi za storitve morali plačevati v vsakem primeru, doma ali v tujini. Tu prednjačijo pacienti s stomatološkimi in z okulističnimi težavami. Predvsem na Hrvaškem so samoplačniške storitve med tujimi pacienti priljubljene, zato se tam že nekaj časa razvija zdravstveni turizem. Največ povpraševanja je za stomatološke in okulistične storitve; številni se pri hrvaških specialistih odločajo tudi za lepotne korekcije.

Slovenski specialisti, ki opravljajo enake storitve, svetujejo, da naj pacienti natančno primerjajo cene storitev v tujini in pri nas, saj v številnih primerih zdravljenje v tujini ni cenejše. Izpostavljajo problem marketinga, saj v Sloveniji reklamiranja zdravstvenih posegov zdravniška zbornica ne dopušča. Dovoljeno pa je oglaševanje tujih zdravstvenih storitev. 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj