Šolarjev na dietah vse več, so šole dolžne poskrbeti za to?

Avtor: Mag. Nataša Cankar, odvetnica

V zadnjem času se povečuje število otrok, ki pri prehrani zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov sledijo dietam. Ali je glede na zakonska določila šola tem otrokom dolžna zagotoviti obrok, ki je skladen z njihovo dieto?

Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13 in spremembe; ZŠolPre-1) določa, da mora šola za učence in dijake obvezno organizirati vsaj malico, lahko pa poleg tega tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Zakonske določbe

Zakon (ZŠolPre-1, 3. in 4. člen) v povezavi s tem določa, da:

– je šola dolžna omogočiti učencem oziroma dijakom dostop do zdrave šolske prehrane

– mora šola pri zagotavljanju obrokov upoštevati strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje

– mora šola pri zagotavljanju obrokov upoštevati cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano

– dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe skladno s svojimi zmožnostmi.

Odgovor na zastavljeno vprašanje je, da je šola dolžna zagotoviti zdrav obrok za tiste učence in dijake, ki pri prehrani nimajo posebnih diet, za druge pa le, če je to glede na svojo organizacijo in sredstva zmožna storiti.

Pravila posameznih šol

Šole organizacijo obrokov navadno še dodatno urejajo z internimi pravili. Ta pravila se po posameznih šolah razlikujejo, lahko tudi v precejšnji meri. Na nekaterih (običajno manjših) šolah podrobneje urejajo le način vodenja evidence prijavljenih na šolsko prehrano ter določajo načine prijave in odjave posameznih obrokov. Nekatere večje šole (navadno v mestnih okoljih) pa so v svojih internih pravilnikih predvidele tudi zagotovitev dietnih obrokov, ki pa so navadno omejeni le na od zdravnika predpisane diete. V takšnih primerih šola od staršev vsako leto zahteva predložitev ustreznega zdravniškega potrdila.

“Število otrok, ki so zaradi zdravstvenih ali kakšnih drugih razlogov na dieti, se povečuje.”

Ker se v praksi pojavlja vedno več zahtev za zagotovitev dietne prehrane v šolah, so ohlapne zakonske določbe na tem področju šolam povzročale precejšnje preglavice. Do zdaj je vsaka šola te zahteve reševala po svojih močeh, kar je pomenilo, da so bili učenci na različnih šolah obravnavani zelo neenako.

Priporočila Združenja za pediatrijo Zdravniške zbornice Slovenije

Združenje za pediatrijo Zdravniške zbornice Slovenije je z namenom rešitve teh težav v letošnji jeseni izdalo Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki to tematiko podrobneje urejajo, najdete TUKAJ. Natančno določajo, kdo izda zdravniško potrdilo, ki mora biti v takšnem primeru predloženo šoli, kakšno je to potrdilo (zanj je predviden poenoten obrazec), za kakšno bolezen ter koliko časa lahko potrdilo velja. V nasprotju z zdajšnjimi določbami različnih šolskih pravilnikov priporočila predvidevajo tudi možnost, da izdano potrdilo velja časovno neomejeno, kadar gre za bolezni, pri katerih je trajno potrebna dieta (npr. celiakija).

“Šola je dolžna zagotoviti zdrav obrok za tiste učence in dijake, ki pri prehrani nimajo posebnih diet.”

Ta priporočila so dotedanje nedorečeno stanje vsaj delno uredila. Vsem staršem otrok z zdravniško predpisano dieto omogočajo precej preprosto seznanitev s postopkom, ki je potreben za pridobitev potrdila, ter jasno določajo njegove korake in posledice.

Odprto pa ostaja vprašanje, koliko različnih dietnih obrokov in katere lahko zagotovi konkretna šola, na katero so vpisani otroci. To je odvisno od razpoložljivih sredstev in možnosti posamezne ustanove. Pri redkejših boleznih in v primeru manjših šol bodo zato breme zagotavljanja dietnih obrokov navadno še vedno morali prevzeti starši.

Enako velja za diete, ki niso medicinsko indicirane, ampak so npr. povezane z verskimi, s kulturnimi ali z drugimi razlogi. Tudi v teh primerih morajo breme zagotavljanja dietnih obrokov nositi starši.

Sorodne vsebine: 

Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj