V Evropski uniji vsako leto zavržemo okoli 90 milijonov ton živil

Avtor: R. M. Z.

V Evropski uniji vsako leto zavržemo okoli 90 milijonov ton živil (ocena za leto 2006), medtem ko 55 milijonov ljudi trpi pomanjkanje hrane. Evropa bi z donacijami presežka hrane lahko zmanjšala količino živilskih odpadkov ter omilila posledice pomanjkanja hrane in socialne izključenosti.

Prav to je temeljna naloga bank hrane, nepridobitnih organizacij, katerih prostovoljci zbirajo varne presežke hrane iz dobavne verige in jih razdeljujejo dobrodelnim organizacijam za pomoč ljudem v stiski. Italijanska organizacija Fondazione Banco Alimentare Onlus npr. zbira presežke hrane iz restavracij in gostinskih obratov na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu; to bo njena naloga tudi na konferenci Evropske komisije »Ne meči hrane proč, nahrani planet«, ki je potekala 15. oktobra.

Skupno prizadevanje

Vendar vsakodnevna prizadevanja bank hrane za dvig ozaveščenosti živilskih podjetij, javnih organov in civilne družbe o pomenu hrane niso dovolj. Potreben je usklajen evropski pristop, ki bi omogočil lažji dostop do virov hrane in bi prej navedenim deležnikom prinesel znatne koristi v smislu učinkovite rabe virov in prehranske varnosti. To bi pomenilo gospodarske koristi tudi za druga podjetja. Komisija priporoča naslednje:

  • dodatna pojasnila glede izvajanja živilske zakonodaje EU in držav članic (npr. uporaba datuma »uporabno najmanj do«) ter predpisov v povezavi s higieno živil in z davčnimi stopnjami (DDV);
  • finančne in davčne spodbude, s katerimi bi zagotovili, da donacija presežnih živil ne bi bila dražja od drugih možnosti izločanja živil;
  • smernice za gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo z donacijo živil, s katerimi bi opredelili odgovornost in podjetja spodbudili, da v svoje dobavne verige uvedejo mehanizme za razdeljevanje odvečnih živil;
  • finančna podpora za banke hrane, s katero bi okrepile svoje operativne zmogljivosti za predelavo svežih živil in kritje
  • stroškov prevoza.

Samo s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov, npr. v okviru delovne skupine deležnikov na področju izgub hrane in živilskih odpadkov, ki jo vodi Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (SANTE), lahko rešimo takšna in podobna vprašanja in pomanjkljivosti ter poiščemo nove možnosti, da bi ljudem v stiski zagotovili varne presežke živil.

 

Treba je zagotoviti, da presežki hrane dosežejo ljudi, ki najbolj potrebujejo pomoč

Zato združimo moči in poskrbimo, da bodo presežki hrane končali pri ljudeh v stiski, namesto v smetnjakih. 

Novi skupni ukrep za preprečevanje širjenja debelosti pri otrocih

Skupni ukrep v povezavi s prehrano in telesno dejavnostjo, sofinanciran v okviru tretjega zdravstvenega programa, si z izmenjavo informacij in najboljših praks med 26 sodelujočimi državami prizadeva zaustaviti naraščajoči trend debelosti pri otrocih in mladostnikih do leta 2020. Konec septembra je bil lansiran program JANPA (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity); več o programu na povezavi www.janpa.eu.

So ukrepi učinkoviti?

Projekt EConDA (obvladovanje kroničnih bolezni), ki ga financira EU, poudarja pomen stroškovne učinkovitosti primarnih preventivnih ukrepov za zmanjšanje dejavnikov tveganja. Na povezavi (http://econdaproject.eu/tools.php) si lahko naložite spletno aplikacijo, ki omogoča preverjanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje debelosti in kajenja.

Zdravstvene storitve naj bodo dostopne

Evropska komisija in neodvisna skupina strokovnjakov za učinkovito vlaganje v zdravstvo sta začeli javno posvetovanje o predhodnem mnenju glede možnosti za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev v EU. Posvetovanje bo potekalo do konca novembra 2015.

(iz biltena EK: SanteHealth EUnews).

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj