Do boljših prehranskih navad s pomočjo prodajnih avtomatov

Za zaposlene in študente so živila iz prodajnih avtomatov pogosto pretežna izbira. S ponudbo bolj zdrave hrane v njih bi lahko vplivali na oblikovanje boljših prehranskih navad.

Zakonodaje v zvezi s prodajnimi avtomati na fakultetah in v študentskih domovih v Sloveniji ni, imamo pa priporočila za zagotavljanje zdravih izbir v avtomatih s hrano in pijačami. Foto: Bigstock

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije v imenu organizacij vključenih v projekt Zveze potrošnikov Slovenije »MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA«, vsem zdravstvenim ustanovam in fakultetam v Sloveniji, septembra lani poslali pobudo, da naj postane spoštovanje Priporočil za polnjenje prodajnih avtomatov s hrano del razpisnih pogojev vstopni pogoj za ponudnike prodajnih avtomatov in nameščanje le teh v njihovi ustanovi.

Priporočila bi določila 80 % ponudbe

Namen Priporočil za polnjenje prodajnih avtomatov je podati jasne usmeritve glede primerne ponudbe živil v prodajnih avtomatih na fakultetah ter v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah, ki se lahko preselijo tudi na ponudbo v prodajnih avtomatih na drugih lokacijah. »Priporočila postavljajo merila za vključitev/izključitev izdelkov znotraj različnih kategorij živil na podlagi prehranskega profila, energijske gostote in mase. Kjer je, glede na trenutno ponudbo na trgu to potrebno, je izbira omejena z najvišjimi dovoljenimi vsebnostmi maščobe, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja, dodanega sladkorja in soli. Priporočila opredeljujejo 80 odstotkov ponudbe prodajnega avtomata, med tem ko preostalih 20 odstotkov ponudbe lahko predstavlja manevrski prostor za dodatne točke v razpisnih pogojih,« je pojasnila Anja Bolha iz Zveze Potrošnikov Slovenije.

V osnovnih in srednjih šolah prodajnih avtomatov s hrano ni

Slovenija namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani ZŠP (2010), ki se uporablja za osnovne in srednje šole, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje opredeljene v 2. členu zakona se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, dijaških domovih ter v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače (8. tč. 4. člena ZŠP). Prepoved nameščanja prodajnih avtomatov s hrano in pijačami je leta 2010, ko je bil zakon sprejet, naletela na nekaj burnih odzivov tako s strani šol kot s strani staršev. V letu 2012 je preživela še ustavno presojo. Prodajnih avtomatov s hrano in pijačami torej v OŠ in SŠ ni, je povedala dr. Blanka Vombergar iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor, Višje strokovna šola za živilstvo in prehrano.

Možnosti za prenovo ponudbe

Zakonodaje v zvezi s prodajnimi avtomati na fakultetah in v študentskih domovih v Sloveniji ni, imamo pa priporočila za zagotavljanje zdravih izbir v avtomatih s hrano in pijačami. Možnosti za prenovo ponudbe v prodajnih avtomatih so na fakultetah, v zdravstvu in socialnih ustanovah. Ciljna skupina so predvsem »vsakodnevni nakupovalci« (študenti, zaposleni). To je skupina porabnikov, ki bi jo želeli opomniti ali osvestiti, da je pomembna »naša odločitev in naša zbira«. Med študenti in zaposlenimi je vedno več tudi takih, ki razumejo pomen zdravega prehranjevanja in iščejo zdrave izbire tudi v prodajnih avtomatih. Zato je pomembno, da odločevalci o ponudbi hrane v avtomatih na fakultetah in v zdravstvenih ustanovah od ponudnikov dobijo nove »zdrave« in kakovostne ponudbe.

Ob upoštevanju smernic za zdrave izbire se lahko vnese prijaznejšo ponudbo v prodajne avtomate s hrano, s katero bodo zadovoljni osveščeni in neosveščeni kupci. Vedno bolj mlade zanima tudi etika v prehrani (jesti in izbirati lokalno hrano, z zavestjo, da je bilo nekaj proizvedeno prijazno do ljudi, živali, ali okolja; itd.). V ponudbi bodo zagotovo lahko tudi živila z različnimi znaki ali oznakami (npr. ZA SRCE, z manj soli, brez ali z manj sladkorja, brez laktoze). Taki prodajni avtomati bi lahko bili tudi posebej označeni, s privlačno zunanjo podobo, ki bi nakupovalce nagovarjala in hkrati izobraževala.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj