Izguba vida zaradi črevesnih bakterij

Izgubo vida pri nekaterih dednih očesnih boleznih lahko povzročijo črevesne bakterije, ugotavlja nova študija.

Črevesne bakterije
Zaradi mutacije gena CRB1 posledično črevesna krvna bariera postane prepustna in omogoči prehod bakterij iz črevesja v oko, kar lahko povzroči izgubo vida. Foto: Bigstock

Nekatere očesne bolezni, za katere je dolgo veljalo, do so izključno genetske, lahko deloma povzročijo bakterije, ki preidejo črevesno bariero in vstopijo v mrežnico.  

Kaj so dedne očesne bolezni

Dedne očesne bolezni so stanja, ki se gensko prenašajo po družinah in vplivajo na strukturo ali na delovanje očesa. Tipični primeri so pigmentoza retinitisa, Leberjeva prirojena amauroza in prirojena siva mrena. Vzroki dednih očesnih bolezni se sicer razlikujejo glede na specifično stanje, vendar so na splošno povezani z mutacijami ali nepravilnostmi v genih, ki so odgovorni za razvoj, strukturo ali delovanje oči. Te mutacije se lahko podedujejo od enega ali obeh staršev in lahko povzročijo hudo okvaro vida ali celo popolno slepoto.

Leberjeva prirojena amavroza (LCA)

Leberjeva prirojena amavroza (LCA) je redka dedna očesna motnja, ki vpliva na sposobnost mrežnice, da se odzove na svetlobo. Običajno se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu. LCA nastane zaradi mutacij v različnih genih, ki sodelujejo pri razvoju in delovanju mrežnice. Možnosti zdravljenja LCA so omejene, vendar raziskave genske terapije v nekaterih primerih kažejo obetavne rezultate.

Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa (RP) je skupina genskih motenj, ki povzročajo progresivno degeneracijo mrežnice, kar vodi v izgubo vida in pogosto slepoto. RP povzročajo mutacije v genih, ki so pomembni za delovanje fotoreceptorskih celic v mrežnici. Običajno se začne v adolescenci ali zgodnji odrasli dobi. Trenutno ni zdravila za RP, vendar lahko zdravljenja, kot so vitaminski dodatki in pripomočki za slabovidnost, pomagajo pri obvladovanju simptomov in upočasnijo napredovanje bolezni.

Vpliv gena CRB1 na izgubo vida

Raziskovalci so na živalskem modelu preučili vpliv črevesnih bakterij na izražanje gena Crumbs homolog 1 (CBR1) – za katerega je znano, da se izraža v mrežnici (tanka plast celic na zadnji strani očesa) in ki je ključnega pomena za izgradnjo pregrade, ki uravnava, kaj pride v oko in iz njega. Gre za gen, ki je povezan z dednimi očesnimi boleznimi, zlasti s prirojeno amaurozo po Leberju (LCA) in pigmentnim retinitisom (RP). Povzroča 10 % primerov LCA in 7 % primerov RP. Odkrili so, da gen CRB1 nadzoruje celovitost spodnjega dela prebavil. Tam se bori proti patogenom in škodljivim bakterijam tako, da uravnava prehodnost črevesne bariere. Ko pride do mutacije gena CRB1, le-ta zmanjša njegovo izražanje. Posledično črevesna krvna bariera postane prepustna in omogoči prehod bakterij iz črevesja v oko –  kar povzroči lezije na mrežnici, ki lahko povzročijo izgubo vida. Zdravljenje s protimikrobnimi sredstvi, kot so antibiotiki, lahko izgubo vida prepreči, ne obnovi pa prizadetih celičnih struktur v očesu.

Izguba vida zaradi črevesne bakterije
Nekatere očesne bolezni lahko deloma povzročijo bakterije, ki preidejo črevesno bariero in vstopijo v mrežnico. Foto: Bigstock

Kontra stališče

Študija pa ni prepričala nevrobiologa Jeremyja Kaxa iz univerze Duke (Durham, Severna Karolina).  »Gre za zanimivo idejo, ki pa po mojem nima uporabne vrednosti. Klinična slika pri bolnikih je bistveno bolj zapletena, kot jo kaže študija. Očesne bolezni, povezane z genom Crb1, običajno dolgo potekajo nemo (brez izrazitih kliničnih znakov) in se v celoti izrazijo šele čez leta – kar je daleč zunaj časovnega okvira, ki so ga pokrili v študiji, pravi. »Ne verjamem, da so avtorji dovolj zanesljivo dokazali, da bakterije iz črevesja res posegajo v oko v takem obsegu, da bi lahko povzročile izrazito škodo. Če bi črevesne bakterije res povzročale okužbe oči, bi se to dogajalo tudi pri ljudeh, ki nimajo mutacij gena CRB1. Tudi pri njih so namreč dokazali prisotnost bakterij, ki so »pobegnile« iz črevesja, vendar na bolezni oči niso vplivale.«

Viri:

Peng S, Li JJ, Song W, Li Y, Zeng L, Liang Q, etaal. CRB1-associated retinal degeneration is dependent on bacterial translocation from the gut. Cell. 2024 Feb 16:S0092-8674(24)00108-9. doi: 10.1016/j.cell.2024.01.040. Epub ahead of print. PMID: 38412859.

Huang CH, Yang CM, Yang CH, Hou YC, Chen TC. Leber’s Congenital Amaurosis: Current Concepts of Genotype-Phenotype Correlations. Genes (Basel). 2021 Aug 19;12(8):1261. doi: 10.3390/genes12081261. PMID: 34440435; PMCID: PMC8392113.

Ducloyer JB, Le Meur G, Cronin T, Adjali O, Weber M. La thérapie génique des rétinites pigmentaires héréditaires [Gene therapy for retinitis pigmentosa]. Med Sci (Paris). 2020 Jun-Jul;36(6-7):607-615. French. doi: 10.1051/medsci/2020095. Epub 2020 Jul 2. PMID: 32614312.