Izobesili zastavo v podporo LGBTQI+

Novartis v Sloveniji, katerega del je tudi Lek, član skupine Sandoz, je v začetku junija, v znak podpore mesecu ponosa izobesil mavrično zastavo v Ljubljani in Mengšu.

LGBT
»Raznolikost in vključenost sta eni od naših temeljnih vrednot.« Foto: Barbara Zupan

S simbolnim dejanjem podjetje izkazuje podporo sodelavcem in sodelavkam ter drugim pripadnikom skupnosti LGBTQI+ in si prizadeva za spoštovanje njihovih pravic ter enakovredno vključenost v družbo.

Ustvarjanje vključujočega delovnega okolja in spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu je osnovno vodilo kulture podjetja. »Raznolikost in vključenost sta eni od naših temeljnih vrednot. Ko se počutimo vključene in sprejete, lahko najbolj prispevamo k skupnemu uspehu ter napredku, zato na prvo mesto postavljamo medsebojno spoštovanje in pravičnost; to je tudi neizogiben del naše kulture,« je dejal predsednik Novartisa v Sloveniji in generalni direktor Inovativnih zdravil Slovenija, Aymeric Royere.

V podjetju že vrsto let izvajajo številne prakse, s katerimi zagotavljajo vključujoče in enakopravno delovno okolje. Mavrično zastavo v znak podpore mesecu ponosa v podjetju izobešajo že nekaj let, s tem pa postavljajo tudi pomemben zgled za širšo javnost. Rdeča nit dejavnosti pri vključevanju skupnosti LGBTQI+ so predvsem ozaveščanje o pravnem in socialnem stanju skupnosti, boju za enake pravice, odpravi diskriminacije in sprejemanju drugačnosti, redno pa tudi v znak podpore v mesecu ponosa pred svojimi poslovnimi stavbami izobesijo mavrično zastavo.

Podjetje je tudi prejemnik certifikata LGBT prijazno, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana.