Napotnice in čakalna doba

Pri zdravniku ste dobili napotnico za specialistični pregled. Ob naročanju pa ugotovite, da je čakalna doba dolga. Kaj storiti? V takem primeru se vam vedno splača preveriti, katero stopnjo nujnosti zdravstvene storitve je vaš osebni zdravnik označil na napotnici za specialista.

Veljavni Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. l. RS, št. 63/10) določa tri stopnje nujnosti, ki jih zdravnik lahko označi na napotnici, tj. nujno, hitro in redno.

Zdravstvena storitev se v teh primerih navadno izvede:

takoj oziroma najpozneje v 24 urah, če je napotnica označena z »nujno«;

– najpozneje v treh mesecih, če je napotnica označena s »hitro«;

– najpozsneje v šestih mesecih, če je napotnica označena z »redno«.

Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki vas napoti na pregled k specialistu. Če specialist ob pregledu ugotovi drugačno stopnjo nujnosti (višjo ali nižjo), jo določi na novo in o tem obvesti zdravnika, ki vas je napotil na pregled. V takšnem primeru za vse nadaljnje posege velja stopnja nujnosti, ki jo je določil specialist.

Obstaja nekaj izjem od zgoraj navedenih rokov za izvedbo zdravstvene storitve. Med njimi je le ena krajša, in sicer je ob malignem obolenju najdaljša čakalna doba pri oznaki hitro ali redno na napotnici en mesec. Vse druge izjeme pa določajo daljše čakalne dobe (za ortopedske operativne posege in izdelavo protez po končni sanaciji zobovja 12 mesecev, za ortodontsko zdravljenje 12 mesecev, če je napotnica označena s »hitro«, oziroma celo 18 mesecev, če je označena z »redno«).

Kakšna je najkrajša čakalna doba za storitev in pri katerem izvajalcu?

Čakalne dobe za posamezne posege so objavljene na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://nacas.ivz.si/), in sicer za vsakega posameznega izvajalca te zdravstvene storitve. Splača se preveriti čakalno dobo za konkretno storitev, ker je pri nekaterih izvajalcih lahko precej krajša od najdaljše dopustne.

Ali so bile pri uvrstitvi na seznam čakajočih upoštevane vaše morebitne posebne okoliščine?

Ob enaki stopnji nujnosti se pri uvrstitvi na seznam poleg časa prijave upoštevajo še nekatere posebne okoliščine, kot so: nosečnost, dojenje, pričakovana potreba po drugih posegih, ki bi jo povzročilo predolgo čakanje na to storitev, začasna zadržanost od dela zaradi čakanja na storitev in ponovni vpis zaradi opravičene odsotnosti od že predvidene storitve.

Ali čakalna doba za storitev presega najdaljšo dopustno čakalno dobo pri tej stopnji nujnosti pri izbranem izvajalcu?

V tem primeru vas je izbrani izvajalec dolžen obvestiti, pri katerem drugem izvajalcu je čakalna doba v mejah dopustne. Če ni takšnega izvajalca, imate pravico do dodatnega pregleda, na katerem se preveri stopnja nujnosti storitve (oziroma možnost poslabšanja vašega stanja). V tem primeru imate tudi pravico do zdravljenja v tujini, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa vam je dolžen povrniti stroške zdravljenja, potovanja in nastanitve.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj