Poznate znake, ko vam srce začne popuščati?

Kadar se simptomi srčnega popuščanja pojavijo nenadoma (npr. pri akutnem srčnem infarktu), jih zdravniki takoj ustrezno zdravimo. A v večini primerov se simptomi prikradejo postopoma in starejši bolniki jih pripisujejo staranju, slabi kondiciji in splošni oslabelosti ob pridruženih boleznih.

Srčno popuščanje
Pri postavitvi diagnoze srčnega popuščanja so večje težave pri mlajših bolnikih, kjer so vzroki za nastanek drugi, simptomi pa na začetku niso nujno zelo izraziti. Foto: Bigstock

Bolniki jih običajno pri pregledu v ambulanti ne navedejo sami, po njih moramo aktivno spraševati sami. Najpogosteje in najhitreje bolniki opazijo težko sapo ob majhni aktivnosti in pa ortopnejo, na katero moramo biti še posebej pozorni. Bolniki povedo, da ponoči spijo skoraj sede in potrebujejo veliko vzglavnikov. Moti jih tudi pogosto odvajanje vode v nočnem času, še bolj pa otekanje v trebuh in v noge ter posledično naraščanje telesne teže.

Če se simptomov srčnega popuščanja zavedamo in jih dobro poznamo, jih tudi pri svojih že znanih srčnih bolnikih hitro odkrijemo in s postavitvijo diagnoze večjih težav ni. Večja težava je pri postavitvi diagnoze pri mlajših bolnikih, kjer so lahko tudi vzroki za nastanek drugi, simptomi pa na začetku niso nujno zelo izraziti, je na dogodku za medije pojasnila družinska zdravnica Alenka Simonič, dr. med. iz Zasebne ambulante splošne medicine v Ormožu.

Doda še, da ima velik odstotek bolnikov starejših od 65 let in da se v svojem vsakodnevnem delu pogosto srečuje s srčnim popuščanjem. Da ima večina teh bolnikov pred to diagnozo že prisotno neko bolezen srca, ki ji je pogosto pridružena še sladkorna bolezen, debelost, povečan vnos alkohola, apneja v spanju, kajenje in/ali pretirana uporaba nekaterih zdravil. 

Bolnike vodijo v svojih ambulantah (tudi s pomočjo referenčnih sester) in praviloma kardiologa vključimo v zdravljenje pri napredovalih oblikah bolezni in seveda ob poslabšanju, kadar je potrebna hospitalizacija. 

Zato je seveda zelo pomembno, da dobro poznamo smernice za zdravljenje srčnega popuščanja, pojasni zdravnica. 

Vse o srčnem popuščanju morajo vedeti tudi svojci

So pa bolniki s srčnim popuščanjem in njihovi svojci med procesom zdravljenja bolezni pogosto v stiski, pogosto imajo tudi številna vprašanja, težko se znajdejo ob vseh omejitvah, ki se jim postavijo. Bolezen vpliva na njihova druženja, partnerske in družinske odnose, potovanja in zabavo, zaradi vseh omejitev pogosto postanejo depresivni. Zato se ji zdi pomembno, da ob postavitvi diagnoze na pogovor povabijo tudi svojce in da tudi njih podučimo o tem, kaj ta bolezen pomeni, kako delujejo zdravila in kako se morajo jemati. Pogovorimo se o vnosu tekočine in o pomembnosti rednega tehtanja, pa o omejitvi alkohola, cigaret, soli, hrane z dosti kalija ter o pomembnosti ohranjanja telesne aktivnosti. Svojci tudi morajo vedeti, kakšne težave bo bolnik čutil ob poslabšanju, kako si lahko pomaga sam, kdaj morajo ukrepati oni. Ta navodila je smiselno imeti zapisana, da jih ne pozabijo.

Srčno popuščanje
Bolniki z urejeno boleznijo srčnega popuščanja kljub težki bolezni lahko kvalitetno živijo in doživijo lepo starost. Foto: Bigstock

Ob uvedbi sodobnih zdravil manj poslabšanj

V zadnjih letih opaža zaradi novejših zdravil in bolj celostnega pristopa k zdravljenju srčnega popuščanja, precej manj poslabšanj in manj hospitalizacij pri teh bolnikih. »Zato je res pomembno, da družinski zdravniki pri zdravljenju uporabljamo vsa sodobna zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja, jih uvajamo sami in ne čakamo na uvajanje s strani kardiologov, saj s tem pogosto lahko izgubimo pomemben čas. 

Tako dobro urejeni bolniki kljub težki bolezni lahko kvalitetno živijo in doživijo lepo starost,« sklene specialistka družinske medicine, ki se je posebej posvetila tudi obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem.