Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo

Avtor: Mag. Nataša Cankar, odvetnica

Zaradi predolge čakalne dobe za opravo zdravstvenega posega v Sloveniji ste se odločili, da boste ta poseg opravili pri izvajalcu v drugi državi Evropske unije. Posvetili se bomo vprašanju, ki je za uspešno izvedbo posega vsaj enakega pomena. Če naj bo poseg ustrezno opravljen, morate izvajalca v tuji državi natančno seznaniti s svojim zdravstvenim stanjem.

Z morebitnimi alergijami, s prebolelimi boleznimi, z drugimi poškodbami, s kroničnimi težavami, z zdravili, ki jih jemljete itn. Vseh teh podatkov seveda ne hranite doma, ampak so v vašem zdravstvenem kartonu. Kako do njih?

Ali vam je izbrani osebni zdravnik na zahtevo dolžen predati vaš zdravstveni karton oziroma omogočiti vpogled v podatke v njem?

To vprašanje ureja 41. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 15/08), ki določa, da ima vsak bolnik ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj.

Zakon postavlja tej izbiri le eno omejitev: zdravnik lahko izjemoma zavrne zahtevo bolnika za seznanitev z njegovo zdravstveno dokumentacijo, če glede na okoliščine oceni, da bi mu seznanitev povzročila resno zdravstveno škodo (navadno pri neozdravljivih boleznih, zaradi katerih je bolnik pod hudim psihičnim pritiskom).

Kaj točno nam torej omogoča zgoraj navedeno pravilo? Na podlagi te določbe lahko:

–       pregledamo vse podatke o svojem zdravstvenem stanju, ki so zbrani v našem zdravstvenem kartonu;

–       zahtevamo fotokopije svoje celotne zdravstvene dokumentacije.

Ne moremo pa:

–       zahtevati, da se nam naš zdravstveni karton fizično izroči (zdravstveni karton je zbirka podatkov o našem zdravstvenem stanju in je kot tak last zdravstvenega zavoda, ki je podatke zbral, ne naša last); če bi nam zdravnik zdravstveni karton moral izročiti, bi to lahko privedlo tudi do naključne izgube vseh naših zdravstvenih podatkov (npr. karton bi po nesreči izgubili, delno uničili itn.) in s tem do nepopravljive škode za naše zdravje;

–       zahtevati, da se nam zdravstveno dokumentacijo fotokopira zastonj; kadar gre za večje število podatkov, to lahko pomeni kar precejšen strošek; o vprašanju, kolikšen strošek lahko zdravstveni zavod zahteva za fotokopije, se je že izrekla informacijska pooblaščenka; cena posamezne fotokopije mora ustrezati tržni ceni za fotokopijo; fotokopiranje dokumentacije mora zagotoviti zavod sam; edina izjema velja za morebitno slikovno dokumentacijo: reprodukcije te je zavod dolžen zagotoviti le, če ima za to potrebno opremo.

Zdravstveni zavod je dolžen vpogled oziroma fotokopiranje dokumentacije omogočiti takoj, najpozneje pa v petih delovnih dneh od prejema zahteve.

Ali moramo po dokumentacijo nujno priti sami?

Ne, zato lahko pooblastimo tudi drugo osebo (zdravstveni pooblaščenec). Pooblaščena oseba mora biti stara 18 let in biti sposobna samostojnega odločanja, pri sebi pa mora imeti tudi pisno pooblastilo z overjenim podpisom ter s potrebnimi osebnimi podatki pooblastitelja in sebe.

Če ste se odločili, da boste zaradi dolge čakalne dobe pri nas potreben zdravstveni poseg opravili v tujini, morate torej paziti na:

–       stroške posega, potovanja, nastanitve itn. (o teh možnostih in možnostih povračila stroškov ZZZS smo v tej rubriki že pisali);

–       pravočasno pridobitev vse potrebne zdravstvene dokumentacije (upoštevajte, da vam jo je zavod dolžen izročiti najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve);

–       stroške fotokopiranja zdravstvene dokumentacije;

–       prevod zdravstvene dokumentacije v jezik, ki ga razume izvajalec posega (o tem se je najpametneje dogovoriti neposredno z izvajalcem samim).

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj