S pravilno prehrano preprečite vnetja dlesni

Avtor: T. L.

Nemška študije, ki je sicer obsegala majhno število udeležencev, je v štirih tednih dokazala, kako velik vpliv ima sprememba prehrane na zdravje ustne votline in dlesni.Iz nezdravljenega gingivitisa se velikokrat razvije parodontitis, ki je najpogostejša kronična vnetna bolezen pri človeku.

V kolikor gingivitisa ne zdravimo, lahko nastane med zobom in dlesnijo žepek, kjer se lahko nabirajo zobne obloge, pride do širitve vnetja in posledično  – po umiku dlesni – tudi do izgube zoba. 
Raziskovalci so v študijo vključili 15 posameznikov z že diagnosticiranim gingvitisom. Cilj pilotne študije je bilo preučevanje učinkov, ki jih ima prehrana, prilagojena zdravju ustne votline, na periodontalne klinične parametre. Pri izbiri hrane in sestavljanju jedilnika so se raziskovalci oprli na že opravljene študije in njihove ugotovitve.

In kako je potekala študija? Eksperimentalni skupini, ki je obsegala 10 ljudi, so raziskovalci za štiri tedne spremenili prehrano. Sodelujoči so uživali prehrano z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov (manj kot 130 gramov na dan in omejitvijo pri uživanju fruktoze, disaharidov, sladkih pijač, riža in izdelkov iz moke, medtem ko pri uživanju polisaharidov v sadju in zelenjavi omejitev ni bilo) ter bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, vitaminoma C in D, antioksidanti in vlakninami. Nasprotno pa kontrolni skupini, ki je štela pet ljudi, raziskovalci prehrane niso spreminjali. V času trajanja študije so pri udeležencih obeh skupin večkrat ocenili stanje v ustni votlini (nabiranje zobnih oblog, krvavenje dlesni in ocena krvavenja dlesni). 

In kaj so pokazali rezultati? Ne glede na predpisano prehrano raziskovalci med obema skupinama niso opazili večjih razlik glede nabiranja zobnih oblog, ki se nabirajo na in pod dlesnijo. So se pa v eksperimentalni skupini za skoraj polovico zmanjšali vsi parametri, ki so povezani z vnetnimi procesi dlesni. Prehrana, ki vključuje manjše količine ogljikovih hidratov in je bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, vitaminom C in D ter balastnimi snovmi je namreč bistveno vplivala na znižanje stopnje vnetja dlesni in vnetnih obremenitev pri posameznikih, pri čemer niso spreminjali higienskih navad oziroma postopkov čiščenja in skrbi za ustno votlino

Kot še dodajajo raziskovalci, prehrana, ki prevladuje v zahodnem svetu in temelji na predelanih ogljikovih hidratih in večjem vnosu omega-6 maščobnih kislin v primerjavi z omega-3 maščobnimi kislinami, spodbuja začetke vnetnih procesov, vendar bodo na tem področju potrebno še dodatne preiskave.   

Foto: Profimedia
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Medzobne ščetke Jordan Brush Between XS« 

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja facebook nagradne igre »Medzobne ščetke Jordan Brush Between XS« sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Flegis).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Medzobne ščetke Jordan Brush Between XS«, ki poteka na Facebook strani Revije za moje zdravje, ki jo ureja Zavod Kinoks. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani 

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.

2. Potek in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 18. oktobra 2016 od 18.00 ure do vključno 24. oktobra 2016 do 23.00 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revija za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bo ena oseba izžrebana in nagrajena. Nagrajenec bo prejel zavitek medzobnih ščetk Jordan Brush Between XS. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.  

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre. 

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 24. oktobra 2016 do 23.00 ure. En nagrajenec bo določen z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 25. oktobra 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre.

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade.

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli.

Navodila in prevzem nagrade bodo izžrebanci urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Flegis. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre.

 

Ljubljana, 18. oktober 2016

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj