Tudi na zobnih ščetkah živijo bakterije

Avtor: T.L.

Skrb za ustno higieno se začne že od majhnih nog, v življenjskem obdobju, ko se otroci še ne zavedajo dolgoročnega pomena, ki ga ima vsakodnevna skrb za zobe in ustno votlino za splošno zdravje. Kaj storiti, če otrok ni navdušen nad ščetkanjem zob? 

Če navdušenje in želja po posnemanju starejših pri otroku ni dovolj izražena, je pripročljivo, da se otroku skuša navado približati preko igre, v katero lahko vključimo tudi njegove priljubljene igrače. Vsekakor pa je pomembno, da starši najdejo pravi pristop in motivirajo svoje najmlajše že od zgodnjih let k redni skrbi za ustno votlino. 

Nekaj kratkih splošnih nasvetov, ki je priporočljivo upoštevati pri ščetkanju zob: pogosta menjava zobnih ščetk je pomembna za celovito zdravje zob. S količino zobne kreme ne gre pretiravati. Splošna priporočila pravijo, da je zobne ščetke primerno menjavi vsake tri mesece oziroma ob znakih njene obrabe. Priporočljiva je tudi menjava zobne ščetke po preboleli bolezni in tudi sicer so zobne ščetke primerno gojišče za bakterije. 

Zobna ščetka naj se vedno suši na zraku – nikoli se nanjo ne povezne pokrovčka ali pa se jo pušča v zaprtih omarah. Zobnih ščetk naj si družinski člani ne izmenjujejo, vsak član družine – vključno z vašimi najmlajšimi – naj ima svojo ščetko. Pred uporabo je pripročljivo zobno ščetko splakniti pod curkom vode, še bolj učinkovita pa je protibakterijska ustna vodica.  In še nekaj: ob skrbi za ustno votlino je pomembna tudi skrb za higieno rok – z rokami lahko namreč kaj hitro tako v ustno votlino kot tudi na zobno ščetko nanesemo mikroorganizme.

Zobne ščetke kot ubirališče bakterij

O tem priča tudi študija, ki je bila leta 2014 objavljena v reviji  BMC Oral Health. Vključevala je 600 otrok v starosti od 24-72 mesecev. Med drugim so avtorji preučevali tudi na zobnih ščetkah nakopičene mikroorganizme v obdobju štirih tednov in rezultate primerjali s skupino, ki je uporabljala dezinfekcijska sredstva. 

Med 600 otroci so naključno izbrali 187 otrok, med katerimi jih je bilo 96 vključenih v kontrolno skupino,  91 pa v eksperimentalno skupino s klorheksidinom. 

Izbrani otroci vsaj tri mesece niso jemali antibiotikov in se v času trajanja študije niso zdravili pri zobozdravniku.  

Po pogovoru so med ločene skupine otrok razdelili zobne ščetke, zobne paste s fluoridom in/ali raztopine (destilirano vodo in klorheksidin glukonat, s čimer so otroci po vsaki uporabi očistili površino ščetke) za obdobje štirih tednov. Vsak teden so morali uporabljene zobne ščetke vrniti.  

Že po prvem tedu oziroma ob prvi vrnitvi zobnih ščetk so raziskovalci na ščetkah odkrili 14 različnih mikrobioloških povzročiteljev, kar se je ponavljalo tudi v nadaljnjih tednih trajanja študije. Prisotnost določenih mikrobov v ustni flori je sicer normalna, lahko pa v ustno votlino sami nanesemo tudi bakterije, ki tja ne sodijo. In, kot opozarjajo avtorji študije, nekateri mikroorganizmi lahko preživijo na zobni ščetki vse od 24 ur pa do sedmih dni. 

In kaj so pokazali rezultati? Med vsemi odvzetimi vzorci na zobnih ščetkah so najpogosteje razmnoževale bakterije vrste Streptococcus mutans (povzroča ki se drži zob v tankih plasteh, imenovanih biofilmi.in povzroča zobno gnilobo), Escherichia Coli (je sicer naravno prisotna v črevesju ljudi in živali), Pseudomonas aeruginos (povzročiteljica pljučnih bolezni), Enterococcus spp, Staphylococcus epidermidis in Candida albicans (kandida, ki povzroča bele razjede na rdeči sluznici). Ugotovitve kažejo, da je bila v skupini, ki je uporabljala antiseptik, prisotnost bakterij na zobnih ščetkah bistveno manjša v primerjavi s kontrolno skupino. Študija je tako pokazala, da ni pomembna “le” redna skrb za ustno votlino in čiščenje zob, ampak tudi pomen dezinfekcije zobnih ščetk v preprečevanju ponovne okužbe in kontaminacije ustne flore z bakterijami.  

Foto: Profimedia

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Zobna ščetka Reach Soft«

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja facebook nagradne igre »Zobna ščetka Reach Soft«  sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Flegis).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Zobna ščetka Reach Soft« , ki poteka na Facebook strani Revije za moje zdravje, ki jo ureja Zavod Kinoks. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani http://www.revijazamojezdravje.si/novice/tudi-na-zobnih-scetkah-zivijo-bakterije.html

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.

 

2. Potek in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 27. julija 2016 od 20.00 ure do vključno 3. avgusta 2016 do 23.00 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revija za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bodo trije posamezniki izžrebani in nagrajeni. Vsak od nagrajencev bo zobno ščetko Reach Soft. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre http://www.revijazamojezdravje.si/novice/tudi-na-zobnih-scetkah-zivijo-bakterije.html.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.  

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.

 

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 3. avgusta 2016 do 23.00 ure. Trije nagrajenci bodo določeni z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 4. avgusta 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre.

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade.

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli.

Navodila in prevzem nagrade bodo izžrebanci urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Flegis. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

 

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre.

 

Ljubljana, 27. julij 2016

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj