Tudi srečanje s HPV je nevarno – cepite se

Okužba s humanim papilomavirusom (HPV) dokazano povzroča predrakave in rakave spremembe na materničnem vratu, anogenitalnem področju, glavi (v ustni votlini in žrelu) ter na vratu, pa tudi anogenitalne bradavice na zunanjem spolovilu, vhodu v nožnico, koži presredka in penisu ter nastanek papilomov v ustih. Breme zaradi bolezni, povezanih s HPV, je veliko in narašča.

Na prvem cepilnem dnevu februarja 2019 je bilo zamudnic 51 odstotkov, na zadnjem cepilnem dnevu oktobra 2020 pa 57 odstotkov. Samoplačniki na naših cepilnih dneh še vedno predstavljajo velik delež cepljenih. Foto: Bigstock

A obstaja varno in učinkovito cepivo, ki infekcijo prepreči. Je brezplačno in res bi bilo škoda zavrniti ponujeno, sta prepričani zdravnici specialistki družinske medicine Barbara PREGL in Mojca MIHOLIČ iz Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani. Pa sta besede speljali v akcijo in se odločili pripraviti dan, ko se lahko v njuni ambulanti za študente v Ljubljani pridejo cepit vsi, ki zaradi različnih vzrokov niso bili cepljeni, tako deklice kot dečki. Poimenovale so ga »Cepilni dan proti HPV«. Obiskali smo ju v teku prvega cepilnega dne, ki je bil februarja lani, pa tudi letos, ko je je cepilni dan potekal že šestič.

Tako kot prvič je bil tudi letošnji nadvse uspešen. Ne glede na situacijo zaradi koronavirusa so se študenti udeležili cepljenja v velikem številu, pred vhodom v ambulanto na Aškerčevi cesti je mimoidoči lahko videl vrsto mladih, ki so disciplinirano čakali v nekaj več kot metrskem razmaku.

Prvi cepilni dan proti HPV je potekal 20. februarja 2019. Nato ste ponovili cepljenje in povedali, da boste kmalu spet imeli nov cepilni dan. Kakšen je bil odziv? So se prišli cepiti tudi fantje?

Lani smo nato organizirali še pet cepilnih dni. Letos pa smo zaradi situacije s covid uspeli organizirati le dva cepilna dneva, zadnjega nedavno, 16. oktobra. Vsi cepilni dnevi so bili dobro obiskani, udeležilo se jih je med 73 do 167 študentov. Skupaj je bilo na vseh cepilnih dnevih cepljenih 645 študentov. Večina cepljenih je bilo deklet (93 odstotkov), nekaj tudi fantov (sedem odstotkov).

Ker je cepilni dan dobra promocija cepljenja, se je povečalo zanimanje za cepljenje proti HPV med študenti tudi izven cepilnih dni. V letih, odkar v našem ZD cepimo proti HPV, smo cepili 1760 študentov.

Ne glede na situacijo s koronavirusom opažajo, da je zanimanje študentov za cepljenje proti HPV veliko.

Videli smo zgodbe deklet, ki so se prišle cepiti same, potem ko so videle, da jih starši ne bodo poslali. Lahko poveste več o tem?

V Sloveniji je do starosti 15 let za cepljenje (proti HPV) obvezna privolitev staršev. Po javnih občilih želimo vplivati na starše, da bi se zavedali pomembnosti zgodnjega cepljenja pri mladostnikih, saj prej ko jih bomo cepili, prej in učinkoviteje bodo zaščiteni pred rakom zaradi HPV.

Še lani smo ločili med različnimi termini pri cepljenju proti HPV: prvo cepljenje, zamudniki, samoplačniki. Kako pa je s prvim cepljenjem in zamudniki?

Od leta 2009 se prvo cepljenje proti HPV izvaja po rednem programu cepljenja v šestem razredu, vendar samo za deklice. Deklice, ki se ne cepijo proti HPV v šestem razredu, se lahko cepijo tudi kasneje (do 26. leta) v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Te deklice oziroma dekleta so zamudnice in jim za cepljenje ni potrebno plačati. Samoplačniki so fantje in dekleta, ki v šestem razredu še niso imeli v rednem programu cepljenja proti HPV.

Trenutno cepimo z devetvalentnim neinfektivnim rekombinantnim mrtvim cepivom, ki je pripravljeno iz virusu HPV podobnih beljakovinskih delcev, pridobljenih s tehnologijo rekombinantne DNA (tipov 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 in 58). V Sloveniji je najpogostejši visokorizični tip HPV tip 16. Kot smo že omenili, se v spolnem življenju posameznika okužimo z enim ali največ z dvema tipoma HPV, torej je cepljenje tudi pri že okuženih smiselno. S tako imenovanim polnim cepljenjem je zaščita proti HPV boljša, kot bi bila po že preboleli bolezni.

Naših cepilni dni, ki so namenjeni študentom, se udeležujejo zamudnice in samoplačniki. Glede na to, da se vsako leto populacija zamudnic poveča za eno generacijo, se delež zamudnic na cepilnih dneh veča. Poleg tega se vedno več deklet zaveda prednosti tega cepljenja. Na prvem cepilnem dnevu februarja 2019 je bilo zamudnic 51 odstotkov, na zadnjem cepilnem dnevu oktobra 2020 pa 57 odstotkov. Samoplačniki na naših cepilnih dneh še vedno predstavljajo velik delež cepljenih.

Pri moškem spolu se pojavnost okužb HPV (za razliko od žensk) z leti ne zmanjšuje, tudi dovzetnejši so za ponavljajoče se okužbe in niso le prenašalci, kot je bilo zmotno mišljenje.

Zakaj se cepiti proti HPV? Kako se ta prenaša?

V spolnem življenju posameznika se več kot polovica oseb vsaj enkrat v življenju okuži z enim ali dvema tipoma HPV. Človeški imunski sistem večino teh okužb obvlada in se virus v nekaj mesecih »očisti«. Obenem pa naravna protitelesa, ki jih organizem med okužbo ustvari, ne ščitijo posameznika pred ponovno okužbo za isti tip HPV in je torej mogoča ponovna okužba z istim (ali drugim) tipom virusa. Žal pa v desetih odstotkih virusna okužba lahko traja dlje časa, se »ne očisti« in kot taka lahko poveča tveganje za nastanek predrakavih in rakavih obolenj, posebno če gre za okužbo z visokorizičnimi tipi HPV (približno pri odstotku okuženih). Posebno moški so dovzetnejši za ponavljajoče okužbe celo življenje.

HPV se ne prenaša le s spolnimi odnosi (vaginalni, analni, oralni), pač pa tudi s tesnimi intimnimi stiki vseh vrst, s praskanjem, drgnjenjem, z okuženimi prsti rok med različnimi deli telesa, kjer tudi dosledna uporaba kondoma ne zaščiti popolnoma pred okužbo s HPV. Mogoč je tudi prenos z okuženimi predmeti in s kondilomi okužene matere na novorojenčka med porodom. Okužbe s HPV največkrat ne povzročajo težav in okužena oseba nevede prenaša virus na druge osebe.

Posledice okužbe s HPV so odvisne od tipa virusa (nizko- in visokorizični), trajanja okužbe in seveda od posameznikovega stanja imunskega sistema.

OKUŽBA Z MANJ NEVARNIMI, NIZKORIZIČNIMI TIPI HPV (6, 11) lahko povzroči nastanek trdovratnih in ponavljajočih se anogenitalnih bradavic (kondilomov) na zunanjem spolovilu, vhodu v nožnico, koži presredka in penisu. V ustih in žrelu povzroči HPV nastanek papilomov, lahko se pojavi hripavost.

OKUŽBA Z NEVARNEJŠIMI, VISOKORIZIČNIMI TIPI HPV je kriva za dolgotrajnejšo okužbo. Gre za predrakave in rakave spremembe na materničnem vratu, anogenitalnem področju, glavi (v ustni votlini in žrelu) ter na vratu. Breme zaradi bolezni, povezanih s HPV, je veliko in narašča.

Vedeti moramo, da cepivo varuje le pred novo okužbo, ne pozdravi pa že nastale okužbe.

Zakaj cepiti dečke?

Prizadevamo si za razširitev programa cepljenja tudi pri dečkih (kot ga imamo pri dekletih v šestem razredu osnovne šole). Vemo, da je okužba s HPV najpogostejša pri adolescentih in mlajših odraslih v obdobju od 15 do 25 let. Nekateri najstniki se srečajo s spolnimi kontakti že zelo zgodaj, zato jih je smiselno cepiti čim prej, še preden se pojavijo možnosti za okužbo. Pri moškem spolu se pojavnost okužb HPV (za razliko od žensk) z leti ne zmanjšuje, tudi dovzetnejši so za ponavljajoče se okužbe in niso le prenašalci, kot je bilo zmotno mišljenje. Pri moških nimamo nobenega rutinskega preventivnega programa, s katerim bi lahko predčasno odkrili/zaznali okužbo z visokorizičnim HPV. Okužba pri moških poteka še bolj prikrito kot pri ženskah, saj v večini primerov okuženi moški nima prav nobenih težav.

Kakšna pa je precepljenost danes pri deklicah in dečkih?

V šolskem letu 2018/19 je bila v Sloveniji precepljenost deklic v šestem razredu osnovne šole 59-odstotna. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom se je povečala za deset odstotkov, kar je velik dosežek in posledica intenzivne promocije cepljenja proti HPV. Preostalih 41 odstotkov deklic (zamudnice) se ima možnost cepiti tudi kasneje. Dečki cepljenja proti HPV nimajo v rednem programu cepljenja. Zanje je cepljenje proti HPV samoplačniško, kar predstavlja kar veliko finančno breme za družino. Zato o precepljenosti proti HPV med dečki težko govorimo.

V Sloveniji si prizadevamo, da bi poleg deklic proti HPV cepili tudi dečke. NIJZ je pripravil predlog širitve rednega programa cepljenja tudi za dečke. Za zdaj finančna sredstva za cepljenje proti HPV za dečke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja še niso zagotovljena.

Pri moških nimamo nobenega rutinskega preventivnega programa, s katerim bi lahko predčasno odkrili/zaznali okužbo z visokorizičnim HPV. Okužba pri moških poteka še bolj prikrito kot pri ženskah, saj v večini primerov okuženi moški nima prav nobenih težav.

Kako vpliva trenutno stanje, ko virus covid-19 znova razsaja, na cepljenje? Še cepite? Kako poteka cepljenje?

Ne glede na situacijo s koronavirusom opažamo, da je zanimanje študentov za cepljenje proti HPV veliko. Zato smo se v ZD za študente odločili, da kljub trenutnim razmeram organiziramo cepilni dan proti HPV. Prvi cepilni dan v letu 2020 je bil junija, drugi oktobra. Lotili smo se promocije cepilnega dne podobno kot prej: članki o HPV in obvestila o cepilnem dnevu na naši spletni strani in drugih medijih, plakati v našem ZD, sodelovanje s študentskimi organizacijami in društvi … Organizacija cepilnega dne v teh razmerah je bila zahtevnejša kot pred izbruhom kornavirusa. Potrebno je bilo predhodno naročanje. Naročenih je bilo le toliko študentov, da smo lahko zagotovili individualno obravnavo in ustrezne varnostne pogoje. Vsakemu študentu, ki se je po elektronski pošti prijavil na cepilni dan, smo določili uro cepljenja. Ob dogovorjenem terminu je študenta sprejela medicinska sestra, mu izmerila telesno temperaturo in preverila vprašalnik covid, ki ga je pred tem izpolnil. Nato ga je napotila do čakalnice, kjer je bila zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. Po opravljeni administraciji je zdravnica cepiteljica v varovalni opremi izvedla cepljenje. Prostor smo po vsakem cepljenju razkužili.

Da bi študentom omogočili cepljenje proti HPV tudi izven cepilnih dni, jim mesečno ponudimo dodaten termin za cepljenje. Naročijo se po elektronski pošti. Na tak način povečujemo dostopnost do cepljenja proti HPV in prispevamo k boljši precepljenosti slovenskih študentk in študentov proti HPV.

Kako pa so se odzvali študentje?

Na oba cepilna dneva po začetku izrednih razmer zaradi koronavirusa so se študenti dobro odzvali. Prvega se je udeležilo 75 študentov, drugega pa 115. Od tega je bilo 95 odstotkov deklet: 55 odstotkov zamudnic in 45 odstotkov samoplačnic. Veseli smo vsakega fanta – na cepljenje jih je prišlo devet, kar predstavlja pet odstotkov cepljenih.

Mogoče kakšna posebna zgodba, primer, ki bi ga želeli izpostaviti?

Na zadnjem cepljenju smo obravnavali študentko zamudnico, ki je vprašala, ali se ji je sploh še smiselno cepiti proti HPV, saj je bila s HPV že okužena in je imela nedavno poseg LLETZ (to je poseg, kjer ginekolog s posebno električno zanko odstrani predrakave spremembe s končnega dela materničnega vratu. Izvajajo ga v lokalni anesteziji in pacientka lahko v nekaj urah po posegu odide domov). Zanimivo se nam je zdelo to, da je imela študentka, kot je sama povedala, doslej zgolj enega spolnega partnerja. Prav zato se nam zdi še posebej dovzetna za okužbe s HPV! Zaradi takšnih in podobnih primerov je cepljenje proti HPV priporočljivo, še posebej za ženske, ki so že imele predrakave spremembe ali raka zaradi okužbe s HPV.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj