Vse večje breme: s sladkorno boleznijo živi okoli 106.000 ljudi

Avtor: T. L.

Sladkorna bolezen je kronična presnovna bolezen. Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembra pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da gre za bolezen, ki je tako v Sloveniji kot tudi v tujini v porastu. 

Še posebej narašča število prebivalcev s sladkorno boleznijo tipa 2, kar je večinoma povezano s staranjem prebivalstva in neugodnimi spremembami v življenjskem slogu.

Po podatkih Globalnega poročila o sladkorni bolezni, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), je imelo leta 2014 na svetu kar 422 milijonov ljudi sladkorno bolezen. Razširjenost (prevalenca) te bolezni v svetu se povečuje in se je od leta 1980 do 2014 povečala z 4,7 % na 8,5 % svetovnega prebivalstva. Sladkorna bolezen je bila leta 2012 neposredni vzrok smrti 1,5 milijonov ljudi na svetu, v Sloveniji pa približno enemu odstotku prebivalcev. Do leta 2030 naj bi bila po ocenah SZO sladkorna bolezen sedmi glavni vzrok smrti na svetu.

 
Letošnje geslo svetovnega dne sladkorne bolezni je »Sladkorna bolezen na očeh«. Geslo poudarja pomembnost preventivnih aktivnosti za preprečevanje diabetične retinopatije, ki je eden od možnih zapletov sladkorne bolezni in lahko vodi v slepoto.

Slovenija v tem trendu žal ni izjema in tudi pri nas beležimo porast te bolezni. Število bolnikov, ki zaradi sladkorne bolezni prejemajo zdravila, se je od leta 2010 do 2015 povišalo za 15 odstotkov. 

Po podatkih NIJZ iz zbirke porabe zdravil na recept se število prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen v Sloveniji vsako leto poveča za približno 2.500 oseb oziroma tri odstotke. Leta 2014 je bilo v Sloveniji 104.176, leta 2015 pa 106.300 bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so prejemali zdravila za zniževanje glukoze v krvi, piše na spletni strani inštituta. 

V Sloveniji ima, podobno kot v drugih evropskih državah, okoli 90 odstotkov bolnikov sladkorno bolezen tipa 2, precej redkejše pa so druge oblike sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen v razvitem svetu ostaja vodilni vzrok za slepoto, odpoved delovanja ledvic, amputacije spodnjih okončin ter bolezni srca in ožilja. 

Vir: NIJZ

Različne raziskave potrjujejo črne napovedi: še posebej ogroženi moški

Porast sladkorne bolezni na NIJZ ugotavljajo tudi na podlagi podatkov raziskave EHIS iz leta 2014, po katerih je ocenjena anketna  razširjenost sladkorne bolezni med osebami, starimi 15 let in več, 6,9 % prebivalcev, kar predstavlja dobrih 120.000 prebivalcev Slovenije. 

Na porast sladkorne bolezni kažejo tudi podatki raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki jo je NIJZ izvajal med leti 2001 in 2012 med prebivalci Slovenije, starih 25 do 64 let. Visoko ali zelo visoko tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 v prihodnjih 10 letih je bilo po modelu FINDRISC ugotovljeno pri 28 % vprašanih, starih 55–64 let. V tej starostni skupini je sladkorna bolezen pri moških v porastu in je skoraj dvakrat pogostejša kot pri ženskah. 
Med bolniki s sladkorno boleznijo jih ima dobrih dve tretjini zvišan krvni tlak (69 %) in/ali dislipidemijo (67 %), dve petini debelost (51 %), kadilcev pa je slaba petina (19 %). Tretjina bolnikov se ne prehranjuje v skladu s priporočili in le polovica je dovolj telesno dejavnih. Delež debelosti med odraslimi leta 2012 je znašal skoraj petino (17,4 %). Prav nezdrave izbire življenjskega sloga, ki prispevajo k nastanku sladkorne bolezni, zlasti nezdravo prehranjevanje, čezmerna hranjenost in debelost ter nezadostna telesna dejavnost, so imele v tem obdobju trend naraščanja. V letošnjem letu je potekal že peti val omenjene raziskave, poročilo pa je, kot sporočajo iz NIJZ, še v pripravi.

 

Sladkorna bolezen v Sloveniji v številkah:

– Od skupno 106.300 prejemnikov zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni 73.200 (69 %) oseb prejema antihiperglikemična zdravila brez inzulina, 17.600 (17 %) jih prejema inzulin, 15.500 oseb (15 %) pa oboje hkrati.

– Najvišji odstotki oseb, katerim so bila predpisana zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, so bili v zasavski in posavski regiji, najnižji pa v goriški in obalno-kraški regiji.

– 28,8 milijona evrov (v letu 2014 28,3 milijona evrov) je bilo porabljenih za zdravila za zniževanje glukoze v krvi.

– Med izdatki za zdravila prevladujejo izdatki za inzuline, ki so predstavljali 59,2 % vseh izdatkov za zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni.  

Foto: Profimedia

► ► Film Sladkorčki osvešča o zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1 in opozarja na prežečo nevarnost sodobnega življenjskega sloga, ki vse prehitro vodi do kroničnih obolenj. 

Dokumentarni film Sladkorčki skozi vsakodnevno življenje in skozi oči treh sladkornih bolnikov ozavešča in razširja vedenje o življenju ljudi s sladkorno boleznijo. Več o filmu preberite na povezavi.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »10xDVD filma Sladkorčki«

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja facebook nagradne igre »10xDVD filma Sladkorčki« je Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »10xDVD filma Sladkorčki«, ki poteka na Facebook strani Revije za moje zdravje, ki jo ureja Zavod Kinoks. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani Revije za Moje zdravje.  

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.

2. Potek in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 14. novembra od 19.30 ure do vključno 22. novembra 2016 do 23.00 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revija za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bo deset oseb izžrebanih in nagrajenih. Nagrajenci bodo prejeli vsak po en DVD filma Sladkorčki. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezuje, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.  

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre. 

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 22. novembra 2016 do 23.00 ure. Nagrajenci bodo določeni z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 23. novembra 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi šest rezervnih nagrajencev, ki bodo nagrado prejeli, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo ime in priimek obeh nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade.

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi in tako naprej). Vsak od dodatnih izžrebancev bo imel na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli.

Navodila in prevzem nagrade bodo izžrebanci urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorju nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorju dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od organizatorja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov organizatorja nagradne igre.

 

Ljubljana, 14. november 2016

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj