Vzpodbudne novice za bolnike z rakom

Avtor: R. M. Z.

V Združenih državah Amerike je potekal največji svetovni kongres s področja onkologije – American Society of Clinical Oncology (ASCO). Udeležilo se ga je preko 30.000 onkologov iz več kot 100 držav sveta. Udeleženci so se strinjali, da smo v izjemno vznemirljivem obdobju izrednega napredovanja znanosti tako na področju razumevanja bolezni, kot na področju zdravljenja rakov. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnih izsledkov raziskav pri zdravljenju raka dojk, melanoma, pa tudi pljučnega raka in ne-Hodgkinovega limfoma. Ključno vlogo v teh raziskavah imajo zdravila in zdravila v razvoju farmacevtske družbe Roche, ki je največje svetovno biotehnološko podjetje, ki raziskave usmerja na področje zdravljenja raka in na druge bolezni. 

Zdravljenje raka dojk – daljše preživetje brez napredovanja bolezni

Pri bolnicah s tako imenovanim HER2 pozitivnim rakom dojk je protein HER2 v veliki količini prisoten na površini rakavih celic. Zdravila, ki se vežejo na ta protein, lahko s tem uspešno zavirajo rast tumorja. Raziskava je pokazala, da bolnice z zgodnjim HER2 pozitivnim rakom dojk, ki pred operacijo poleg običajnega zdravljenja (kemoterapija in tarčno zdravilo) prejemajo dodatno tarčno zdravilo, živijo dlje. Novo tarčno zdravilo se prav tako veže na HER2, vendar na drugo prijemališče. Taka kombinacija zdravljenja pomembno poveča možnost triletnega preživetja bolnic brez napredovanja bolezni in preživetje brez bolezni.

Dobri rezultati pri zdravljenju napredovalega melanoma

Melanom je zelo nevarna in hitro napredujoča oblika kožnega raka. Incidenca melanoma v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu, strmo narašča (500 do 600 primerov letno). V naslednjih 20 letih naj bi se pojavnost melanoma povečala vsaj za petino. Zato je še kako pomemben napredek pri zdravljenju napredovalega melanoma. Posebej obetavno je kombinirano zdravljenje z dvema tarčnima zdraviloma, ki zavirata rast in razvoj tumorja. Raziskava je pokazala, da omenjeno kombinirano zdravljenje občutno izboljša potek bolezni v primerjavi s sedanjimi načini zdravljenja, saj bolnikom prinese dodatno leto življenja brez napredovanja bolezni.

Ne-Hodgkinov limfom: Zaradi odličnih rezultatov predčasno zaključena raziskava 

Ne-Hodgkinovi limfomi spadajo med krvne rake, ki nastanejo zaradi preobrazbe in nenadzorovanega razraščanja nekaterih celic limfatičnega tkiva. Za razliko od Hodgkinovih limfomov, so ne-Hodgkinovi limfomi pogostejši in se običajno tudi slabše odzivajo na zdravljenje. Spodbudne rezultate pri bolnikih z neodzivnim indolentnim ne-Hodginovim limfomom daje kombinirano zdravljenje standardne kemoterapije in novega tarčnega zdravljenja. V raziskavi so ugotovili, da uvedba tarčnega zdravljenja (v primerjavi z zdravljenjem s kemoterapijo samo) podvoji preživetje brez napredovanja bolezni (s 14 na 29 mesecev). Zaradi velike dobrobiti, ki jo je pokazal dodatek novega zdravila h kemoterapiji, so raziskavo zaključili pred načrtovano analizo.

Prelomni dosežki pri zdravljenju raka pljuč

Poleg naštetega, veliko upanja vzbujata tudi zdravili za zdravljenje posebnih oblik raka pljuč. Imunoterapevtsko zdravilo v razvoju podvoji možnost preživetja v primerjavi s kemoterapijo pri bolnikih z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč.

Pri bolnikih s posebno obliko nedrobnoceličnega raka pljuč, pri katerih je bolezen kljub predhodnemu zdravljenju že napredovala v centralno-živčni sistem, veliko obeta tudi tarčno zdravilo v razvoju. Tumorji v centralno-živčnem sistemu so se zmanjšali pri do 69 % bolnikov, ki so bili predhodno že zdravljeni s podobnim tarčnim zdravilom, pa je njihova bolezen napredovala. Obema omenjenima zdraviloma je februarja letos ameriška FDA dodelila status tako imenovane “prebojne terapije”, saj obe kažeta na izreden doprinos pri zdravljenju raka pljuč.

Letošnji ASCO prinaša veliko mero optimizma zdravnikom, ki danes lahko za svoje bolnike z rakom storijo več kot kadarkoli prej in skupaj z bolniki z velikim pričakovanjem čakajo nove terapije, ki napovedujejo izjemen napredek pri zdravljenju.    

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj