Prosta izbira zdravnika

Avtor: Mag. Nataša Cankar, odvetnica

Uspešnost zdravljenja je pogosto odvisna od sodelovanja med zdravnikom in bolnikom. Bolnik mora zdravniku povedati vse potrebne informacije o svojem zdravstvenem stanju in načinu življenja ter skrbno slediti njegovim navodilom. Zdravnik pa mora bolnika vprašati o vseh za zdravljenje pomembnih okoliščinah in se z vso strokovno skrbnostjo potruditi za izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja.

Oboje zahteva veliko mero medsebojnega zaupanja in tudi nekaj časa. Ker je čas glede na trenutno stanje v zdravstvu zdravniku bolj skopo odmerjen, je zaupanje bolnika vanj še toliko pomembnejše. 

Kaj storiti, če tega zaupanja med zdravnikom in bolnikom ni ali se je porušilo?

Vsakdo ima pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje. Zakon tej izbiri postavlja le eno omejitev: če plačilo zdravstvene storitve krije zdravstveno zavarovanje, mora zavarovanec izbrati zdravnika in izvajalca v mreži javnih zdravstvenih storitev in skladno s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Zavarovanec si tako lahko prosto izbere osebnega zdravnika in osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Izvajalci zdravstvenih storitev morajo na vidnem mestu objaviti seznam zdravnikov, ki si jih osebe lahko izberejo. Izbrani zdravnik je dolžen sprejeti vse osebe, ki ga izberejo, odkloni pa jih lahko le v naslednjih primerih:

–       če število njegovih bolnikov že presega število, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje (povprečno število bolnikov pri izbranem zdravniku (ali zobozdravniku ali ginekologu) je objavljeno na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, in sicer na naslednjem naslovu:

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/963E14A750C07670C12577B40025427A;

–       če ga želi bolnik izbrati v nasprotju s pravili;

–       če zaradi oddaljenosti bolniku ne bi mogel nuditi vseh storitev (bolnik naj bi si za osebnega zdravnika navadno izbral krajevno najbližjega zdravnika oziroma zdravnika, ki deluje v istem kraju).

Kdaj lahko zamenjamo osebnega zdravnika?

Zavarovanec lahko osebnega zdravnika navadno zamenja po preteku enega leta, in sicer tako, da pri drugem zdravniku izpolni listino o novi izbiri. Razlogov za zamenjavo ni dolžen navesti.

Zavarovanec lahko izjemoma zamenja osebnega zdravnika tudi pred potekom enoletne dobe, in sicer v naslednjih primerih:

–       če pride med njim in zdravnikom do nesporazumov, zaradi katerih je izgubil zaupanje v zdravnika;

–       če se preseli;

–       če zdravniška zbornica ali ministrstvo za zdravje ugotovi, da postopki zdravljenja zavarovanca niso bili skladni s strokovno doktrino in posledično zavarovanec zdravniku ne zaupa več;

–       na predlog zdravnika, če ta meni, da zavarovanca zaradi njegovega neprimernega odnosa ali neupoštevanja navodil ne bo mogel uspešno zdraviti.

Tudi to zamenjavo zavarovanec opravi z izpolnitvijo listine o novi izbiri, le da je v takih primerih dolžen navesti razloge za zamenjavo.

Kaj je ob menjavi z zdravstveno dokumentacijo, ki je pri osebnem zdravniku?

Po pravilih zdravstvenega zavarovanja sta si dolžna vso potrebno zdravstveno dokumentacijo izmenjati zdravnika sama, torej vam ni treba posebej hoditi ponjo. To je še posebej pomembno v tistih primerih, pri katerih je ob menjavi zdravnika zdravljenje še v teku in mora novi zdravnik takoj prejeti podatke o zdravstvenem stanju zavarovanca.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj