Sporazum o sodelovanju v čezmejnih skupinah v projektu Demenca aCROsSLO

Avtor: S.S., NIJZ

V okviru čezmejnega projekta Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmenjem območju – Demenca aCROsSLO, v katerem sodelujejo domovi upokojencev iz Izole, Kopra in Umaga, občina Umag, Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen in Nacionalni inštitut za javno zdravje, so konec oktobra lani podpisali sporazum o sodelovanju in ustanovitvi čezmejnih delovnih skupin. 

Nujno širše povezovanje

Demenca je vse večji javnozdravstveni problem, kar so prepoznali številni strokovnjaki in inštitucije v Sloveniji in na Hrvaškem, pa tudi v Evropi in širše. Zato so sodelujoče organizacije in tudi drugi partnerji z območja slovenske in hrvaške Istre in tudi širše prepričani, da bo vzpostavitev čezmejnih delovnih skupin dolgoročno prispevala k zmanjševanju razlik med sodelujočimi regijami ter hitrejšem razvoju socialno-varstvenih storitev, lažji izmenjavi informacij, baz podatkov in iskanju rešitev za skupne izzive, ki jih prinaša staranje prebivalstva in obvladovanje demence. 

Cilji delovanja čezmejne delovne skupine so opredelitev dobrih praks na področju varstva oseb z demenco in njihovih družin v domačem okolju, institucionalnem varstvu in skupnosti, pretok znanja in izkušenj med strokovnimi delavci znotraj delovne skupine in sodelujočimi organizacijami, povezovanje in sodelovanje z nevladnimi in vladnimi organizacijami, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko demence, predvsem s predstavniki lokalnih skupnosti, različnih pristojnih služb in organizacij, izmenjava izkušenj in znanj s širšo strokovno javnostjo na obmejnem in nacionalnem območju obeh držav. Za nemoteno sodelovanje sta bili ustanovljeni dve čezmejni skupini: Multidisciplinarna skupina, ki vertikalno poveže ključne identificirane subjekte v družbi, in skupina za socialno delo, ki horizontalno poveže identificirane subjekte s področja socialnega dela.

Prihajajo iz obeh držav

Demenca aCROsSLO

Načrtujejo, da bo v projektih sodelovalo preko 300 oseb, pomemben rezultat pa bo predstavljajo tudi povezovanje institucij v trajno čezmejno strukturo. Vrednost projekta znaša 412.000 evrov, od tega je slovenskim partnerjem namenjeno 241.000 evrov, hrvaškim pa 171.000 evrov. 

Člani čezmejnih skupin bodo delovali na področju socialnega varstva oseb z demenco s ciljem izboljšanja kvalitete življenja oseb z demenco in njihovih družin. Povezovali se bodo v delovnih skupinah na dveh interesnih področjih in krepili medsebojno sodelovanje z rednimi delovnimi srečanji tudi po zaključku projekta. K stalnemu ali občasnemu sodelovanju pa bodo povabljene ustanove, službe in nevladne organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko demence. Člani čezmejnih skupin prihajajo iz obeh držav.  
Namen ustanovitve čezmejnih delovnih skupin je izmenjava izkušenj, povezovanje in razvijanje dejavnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju slovenske in hrvaške Istre, pa tudi širše. Projekt Demenca aCROsSLO, ki je sofinanciran s sredstvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v finančni perspektivi 2014–2020, traja od oktobra 2016 sklenila pa se bo letošnjega marca.
Foto: Bigstock

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj