Poznate najpogostejši napaki pri ščetkanju zob?

Avtor: T. L.

Redno ščetkanje zob in skrb za higieno ustne votline sta eden od pomembnejših temeljev našega zdravja. Pa veste, kakšne so največje napake, ki jih delamo med ščetkanjem? 


Redna skrb za zobe in ustno votlino nam ne bo le prihranila obiskov pri zobozdravniku, ampak bo lahko preprečila pojav mariskatere bolezni, saj je znana tesna povezanost zdravja naših zob in ustne votline z zdravjem celotnega organizma. 
Strkovnjaki pripročajo ščetkanje zob dva- do trikrat dnevno. Vendar pa je pri ščetkanju potrebno biti pozoren na več dejavnikov, in sicer od izbire zobne ščetke in zobne paste, pogostosti menjave zobne ščetke in njene vsakodnevne hrambe, če naštejemo le nekaj najbolj osnovnih. Pa poznate morda najpogostejše napake, ki jih delamo med ščetkanjem?
Prva in največja napaka je uporaba prevelike sile med ščetkanjem oziroma premočan pritisk, saj mislimo, da bomo z večjo silo učinkoviteje odstranili zobne obloge. Kombinacija “grobe” zobne ščetke in uporabe prevelike sile med ščetkanjem pa lahko med drugim povzroči postopno razgaljenost zobnih vratov. 
Napačno je torej prepričanje, da je mogoče le z močnim pritiskom odstraniti zobne obloke. Za lažjo predstavo: nekateri zobozdravniki predlagajo, da se zobnih oblog s ščetko lotite s pritiskom, kot bi ga uporabili za ščetkanje trepalnic.

Druga pogosta napaka je, da se ljudem preveč mudi s ščetkanjem zob. Hitenje ni potrebno, še več, tudi s hitenjem lahko nehote premočno pritiskamo s ščetko na dlesni in zobe. Povprečno čas ščetkanja posameznika, ki z zobno ščetko hiti po zobovju, znaša okoli dobrih 30 sekund. Kar pa ne zadostuje. Strokovnjaki namreč pravijo, da naj ob vsakem čiščenju ščetkanje traja dve minuti. 

Zobovje odrasle osebe je razdeljeno v štiri kvadrante v smeri urinega kazalca. Zobem v vsakem od štirih kvadrantov (in čiščenju zunanje in notranje strani zob) zato namenimo 30 sekund ščetkanja, skupno torej 120 sekund ali dve minuti. In še nekaj, za večerno ščetkanje je priporočljivo, da si vzemite več časa in natančnosti, kot za dnevno šletkanje. 

Vsekakor pa pri ščetkanju zob ne gre za silo, ampak potrpežljivost, natančnost in učinkovitost. 

V koliko imate vprašanja glede pravilne tehnike čiščenja zob in higiena ustne votline, naj vam ne bo nerodno in se z vprašanji obrnite na vašega zobozdravnika ali zobnega tehnika. 


Foto: Profimedia

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »Podarjamo tri ščetke Jordan Individual Clean Soft«


1. Organizator nagradne igre

Organizatorja facebook nagradne igre »Podarjamo tri ščetke Jordan Individual Clean Soft« sta Zavod Kinoks, medijska produkcija, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Kinoks) in podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Flegis).

Pošiljatelj nagrade nagrajencem je podjetje Flegis d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Podarjamo tri ščetke Jordan Individual Clean Soft«, ki poteka na Facebook strani Revije za moje zdravje, ki jo ureja Zavod Kinoks. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani 

Nagradna igra ni povezana z družabnim omrežjem Facebook. Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana s strani Facebooka, omrežje Facebook v njej ne sodeluje, je ne prireja ali podpira. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Prejemnika podatkov, ki jih prostovoljno posreduje udeleženec nagradne igre, ni Facebook, ampak sta to organizator in izvajalec nagradne igre.

 

2. Potek in pogoji sodelovanja

Nagradna igra poteka od 5. Septembra 2016 od 19.30 ure do vključno 11.septembra 2016 do 23.00 ure na Facebook strani organizatorja nagradne igre Revija za moje zdravje, ki jo ureja Kinoks. Izmed sodelujočih bodo trije posamezniki izžrebani in nagrajeni. Vsak od nagrajencev bo zobno ščetko eno ščetko Jordan Individual Clean Soft. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec se šteje, da uporabnik sprejema pravila in pogoje sodelovanja v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane v družabno omrežje Facebook in objavijo komentar z odgovorom pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook strani Revije za moje zdravje. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado dobi zgolj enkrat.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe pravil nagradne igre ter se zavezujeta, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Revije za moje zdravje igre

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov,…). S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja).

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizatorja ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili nagradne igre; prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre in pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva, prav tako je ni mogoče z doplačilom zamenjati za kakršno koli drugo blago.  

Organizatorja si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru se nagrada ponudi naslednjemu izžrebancu. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek, kraj bivanja). Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 5 dni po izteki nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu organizatorjev nagradne igre.

 

3. Žrebanje in prevzem nagrad

V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori, ki bodo napisani v komentar nagradne igre na Facebook strani Revije za moje zdravje do vključno 11. septembra 2016 do 23.00 ure. Trije nagrajenci bodo določeni z žrebanjem. Žrebanje bo potekalo 12. septembra 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre Kinoks v prisotnosti tričlanske komisije in ne bo javno. Pisni ugovori in pritožbe niso mogoči. Komisija bo dodatno izbrala tudi dva rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado prejela, če prvotno izžrebani ne bodo v določenem roku posredovali potrebnih osebnih podatkov, se bodo nagradi odpovedali, ne bodo izpolnili vseh pogojev nagradne igre ali bodo glede na pravila izključeni iz nagradne igre.

Izvajalec nagradne igre bo ime in priimek nagrajencev še isti dan objavil v komentarju v objavi pod nagradno igro na Facebook strani Revija za moje zdravje. Tako bodo nagrajenci obveščeni o  nagradi, ob tem pa bodo pozvani, da preko zasebnega sporočila na Facebook strani Revija za moje zdravje ali preko zapisanega elektronskega naslova posredujejo osebne podatke za prevzem nagrade.

V kolikor se kateri od nagrajencev v roku treh dni (72 ur) ne javi, se nagrada podeli prvi od izžrebanih rezerv (nato drugi), ki bo imela na voljo tri dni (72 ur), da se na zgoraj opisani način odzove na obvestilo o nagradi. Če po preteku določenega roka nobena od izžrebanih rezerv ne posreduje osebnih podatkov, se nagrada ne podeli.

Navodila in prevzem nagrade bodo izžrebanci urejala v dogovoru z organizatorjem nagradne igre Flegis. Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Nagrajenci bodo nagrade prejeli na naslov, ki ga posredujejo organizatorjema. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade in se nagrada vrne organizatorju nagradne igre, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

 

4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Svoje osebne podatke organizatorjema nagradne igre posredujejo le nagrajenci, vsi osebni podatki pa bodo s strani organizatorjev nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizatorja nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizatorja lahko obdelujeta zbrane osebne podatke nagrajencev v Facebook nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorjema dovoljujejo uporabo zbranih osebnih podatkov za namene kontaktiranja preko različnih komunikacijskih kanalov (na primer pošta, elektronska pošta in drugo). Navedene podatke lahko organizatorja obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od obeh organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oziroma izbris iz zbirke. To lahko stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov obeh organizatorjev nagradne igre.

 

Ljubljana, 5. september

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj