Procesiranje bolečine – različni analgetiki za moške in ženske?

Ženske bolečino predelujejo drugače, vendar iskanje novih protibolečinskih zdravil še vedno temelji na ugotovitvah iz raziskav na moških. Bodo protibolečinska zdravila prihodnosti zanje drugačna?

Spol so kot biološko spremenljivo pri bolečini začeli prepoznavati šele pred nekaj desetletji. Foto: Bigstok

Spoznanje, da ženske bolečino predelujejo precej drugače kot moški nakazuje tudi odgovor na vprašanje, zakaj nekatera protibolečinska sredstva delujejo pri moških, pri ženskah pa ne. Napoveduje nov pristop pri razvoju protibolečinskih zdravil.

Pomembne razlike med spoloma že v osnovnih mehanizmih

Vse bolj je jasno, da moški in ženske bolečino procesiramo na različne načine, in da obstajajo pomembne razlike že v osnovnih mehanizmih. Slednji sodelujejo na genetski, molekularni, celični in fiziološki ravni. Kljub temu večina raziskav bolečine ostaja zasnovana na preučevanju moških in preizkuša hipoteze, pridobljene iz poskusov na samcih, potrjuje pregledna študija Univerze McGill. 21. maja 2020 je bila objavljena v reviji Nature Reviews Neuroscience. Ugotovitve so še posebej pomembne zato, ker je strokovno dobro dokumentirano, da med bolniki s kroničnimi bolečinami prevladujejo ženske.

Spol pomembna biološka spremenljivka pri bolečini

“Strokovna literatura o bolečini je pristranska, in ker v poskusih prepogosto uporabljajo osebke moškega spola, pravzaprav spoznavamo biologijo bolečine pri moških. In na podlagi tega napačno sklepamo, da je to tudi biologija bolečine pri ženskah, ” pravi Jeffrey Mogil, profesor na McGill-ovi Katedri za psihologijo in anestezijo. Že desetletja se ukvarja z raziskovanjem genetike bolečine in je tudi prvopodpisani avtor objave v Nature Reviews Neuroscience. V zadnjih letih se je to sicer deloma spremenilo, do največjega premika pa je prišlo leta 2016. Zanimivo je tudi dejstvo, da so spol kot biološko spremenljivo pri bolečini začeli prepoznavati šele pred nekaj desetletji, ženske pa so v raziskave bolečine začeli vključevati šele leta 2006.

Pregledali več kot tisoč znanstvenih člankov

Mogil in ekipa so pregledali več kot 1000 znanstvenih člankov, objavljenih od januarja 2015 do decembra 2019 v strokovni reviji Pain. Slednja velja za vodilno revijo na tem področju, izvirno objavo pa najdete na TEJ povezavi. Ugotovili so, da je od leta 2016 dalje intenzivno poraslo število raziskav, v katere so vključevali tudi osebke ženskega spola in da se je delež študij, ki vključujejo samo moške, zmanjša iz 80 odstotkov na 50 odstotkov (konec leta 2019). To predstavlja obetaven premik v raziskovalni zasnovi, ampak – ko so podrobneje pregledali obstoječe razlike med spoloma v strokovni literaturi, so tudi v najnovejših znanstvenih objavah našli jasne dokaze o trdovratni moški pristranskosti.

Začetne hipoteze izhajajo iz ugotovitev za moške

“Že izhodiščne ideje, na katerih zasnujemo poskuse, temeljijo na osebkih moškega spola. Zato delujejo pri moških, pri ženskah pa ne. V objavah, kjer sta bila oba spola dejansko testirana in so raziskovalci poročali o razlikah glede na spol, je bila postavljena znanstvena hipoteza ugotovljena kot resnična pri moških v 72,4 odstotkih, pri ženskah pa le v 27,6 odstotkih, ” poudarja Mogil. Če v literaturi ne bi bilo bilo pristranskosti in se je poskus izvajal pri obeh spolih, bi morala hipoteza za ženske veljati enako pogosto, kot za moške. Zakaj je torej prihajalo do razlik? Zato, ker so bile hipoteze postavljene na podlagi predhodnih podatkov iz poskusov na samcih. Logično, da so se potrdile kot resnične le pri osebkih moškega spola, izpostavlja Mogil.

Kdaj novi analgetiki za ženske?

Po Mogiljevem mnenju so raziskovalci še daleč od razvoja analgetikov, ki bodo resnično uspešno delovali pri ženskah. “Naša raziskava kaže, da bo veliko od tega, kar je trenutno v pripravi, delovalo večinoma pri moških – če sploh. Čeprav vemo, da večino bolnikov s kronično bolečino sestavljajo ženske,” kritično ugotavlja.

PUSTITE KOMENTAR

Prosimo vpišite svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime tukaj